[Nên Xem] STT Hay Về Cái Chết – 90 Câu Nói Ý Nghĩa & Hay Về Cái Chết, Muốn Chết | câu thơ hay về cái chết – Xác minh

câu thơ hay về cái chết: You are currently viewing the topic.

STT Hay & Ý Nghĩa Về Cái Chết!

Status hay về cái chết, về sự chấm hết một sự sống, sự giải thoát cỏi trần tục về với toàn cầu bên kia. Chết là hết, không kể đến tuổi già, không kể đến tai nạn, hay bệnh tật. Cái chết mà bạn đang tìm bước này là cả một tiến trình, đằng sau nó là nổi buồn, sự bế tắc, lạnh nhạt & vô tâm của loài người.

Nhưng thật sự chết có phải là hết, hay nói cách khác nó chấm hết với người đã khuất bóng, nhưng để lại nổi đau giằng xé tâm can của người ở lại. Chấm dứt một cuộc đời dễ đến vậy sao, hay là sự ích kỷ, hèn nhát, ý thức kém & khi chết đi cũng chẳng thể đưa theo sự ích kỷ đó. Với những câu nói hay về cái chết dưới đây không phải là tiêu cực, mà là chất súc tác giúp bạn tìm lại cuộc đời, sốc lại trí não để rồi vượt mặt thử thách phía trước để tiếp tục sống & hiến dâng.

STT Tâm Trạng Buồn Muốn Chết

1. … cái làm hỏng hóc loài người, cái khiến cho loài người trở nên dữ dằn, hèn nhát, ích kỷ chính là ý thức về cái chết. Sinh vật chúng nó chỉ có cái bản năng sinh tồn, có thể là một cảm giác xa xôi nào đó. Nhưng sinh vật không ý thức được cái chết. Chúng biết chúng có thể chết, chứ không biết chúng phải chết.

2. Trước khi chết, một người nổi tiếng sẽ dồn nén toàn bộ vật chất sót lại vào bên trong. Nó thu mình lại… Bùng phát đặc sắc trước khi bay biến vào hư vô.

3. Tiền chẳng thể chữa trị được cho nỗi buồn đau, ánh hào quang chẳng thể vá lành những lỗ hổng, những con số chẳng thể fix lỗi cho một hệ thống không còn hoạt động, & toàn cầu diệu kì chẳng thể ngăn chúng tôi ngừng chết đi.

4. Cái chết lúc nào cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà loài người đạt đến. Bao nhiêu ngàn năm nay loài người cứ khao khát thanh thản, khao khát tự do, đồng đẳng, khao khát cả nỗi độc thân tịch mịch nữa. Những điều đó đều nằm trong thân thể của cái chết.

5. Trên dương gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống & cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!

6. Người nào mà nghĩ cái chết là điều đáng sợ nhất thì người đó chẳng biết gì về cuộc đời.

7. Tôi khép cặp mắt mình lại & cả toàn cầu rơi vào cái chết. Tôi mở cặp mắt ra & toàn bộ lại được ra đời lần nữa. – Sylvia Plath

8. Cái chết là một dấu chấm dứt. Dấu chấm dứt nào cũng mong muốn đưa ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi mong muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết.

9. Tôi đề xuất bạn đi lên chiến trận, đừng đi yêu. Bởi trong đấu tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình ái, bạn chết không được mà sống cũng không xong.

10. Thật ra chẳng ai hiểu mình cả, ngay cả gia đình & đồng bọn cũng thế, không một ai, mọi thứ trở nên tồi tệ so với mình. Mình lại bị căng thẳng & lại mong muốn biệt tích nữa rồi.

11. Mình tin rằng, những người tự tử không chết vì tự tử. Họ đã chết từ rất lâu, bởi những thứ còn sống chung cùng một cái bóng đến tận ngày tạ thế.

1. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.
– Mọi người đều mong muốn lên thiên đường, nhưng không ai mong muốn chết.

2. For life and death are one, even as the river and the sea are one.
– So với cuộc đời & cái chết là một, ngay cả khi sông & biển là một.

3. Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.
– Sự lặng im tuyệt đối dẫn theo nỗi buồn. Này là hình ảnh của cái chết.

4. Death may be the greatest of all human blessings.
– Cái chết có thể là lớn nhất của toàn bộ các phước lành của loài người.

5. I don’t fear death so much as I fear its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. After a few years of those, I imagine death presents like a holiday at the beach. – Mary Roach
– Tôi không sợ cái chết nhiều như tôi sợ những lời mở màn của nó: sự cô độc, sự bất bình, nỗi đau, hư nhược, trầm cảm, sự lão suy. Sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết như một kỳ nghỉ ở bờ biển.

6. I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death. – Leonardo da Vinci
– Tôi yêu những người có thể cười trong rườm rà, những người có thể thu thập sức mạnh từ thống khổ, & lớn mạnh gan dạ bằng cách phản ánh. ‘Tis kinh doanh của tâm trí nhỏ để thu nhỏ, nhưng họ có con tim là vững bền, & có lương tâm đồng ý hành vi của họ, sẽ theo đuổi phép tắc của họ cho đến chết.

7. If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die. – Maya Angelou
– Nếu tất cả chúng ta mất tình ái & sự tôn trọng lẫn nhau, thì đây là cách cuối cùng tất cả chúng ta chết.

8. While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. – Leonardo da Vinci
Trong lúc tôi cho rằng tôi đã học lối sống, tôi đã học cách chết.

9. Give me liberty or give me death. – Patrick Henry
– Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết.

10. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. – Norman Cousins
– Cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn đặc biệt là cái chết trong lòng tất cả chúng ta khi tất cả chúng ta đang sống

11. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. – Norman Cousins
– Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn đặc biệt là cái chết trong lòng tất cả chúng ta khi tất cả chúng ta đang sống.

12. I don’t fear death so much as I fear its prologues: loneliness, decrepitude, pain, debilitation, depression, senility. After a few years of those, I imagine death presents like a holiday at the beach. – Mary Roach
– Tôi không sợ cái chết nhiều như tôi sợ những lời mở màn của nó: sự độc thân, sự bất bình, đớn đau, hư nhược, trầm cảm, già nua. Sau một vài năm, tôi tưởng tượng cái chết

13. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.
– Mọi người đều mong muốn lên thiên đường, nhưng không ai mong muốn chết.

14. For life and death are one, even as the river and the sea are one. – Khalil Gibran
– So với cuộc đời & cái chết là một, ngay cả khi sông & biển là một.

15. Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive. – Brian Clough
– Đừng gửi hoa cho tôi khi tôi chết. Nếu bạn thích tôi, hãy gửi chúng trong lúc tôi còn sống.

16. The life of the dead is placed in the memory of the living. – Marcus Tullius Cicero
– Cuộc đời của người chết được đặt trong hồi ức của người sống.

17. Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once. – William Shakespeare
– Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết; gan dạ không lúc nào nếm được cái chết nhưng một lần.

18. When your time comes to die, be not like those whose hearts are filled with fear of death, so that when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song, and die like a hero going home. – Tecumseh
– Khi thời gian của các bạn đến chết, không giống như những người có con tim tràn đầy nỗi sợ chết, để khi thời gian của họ đến, họ khóc & nguyện cầu thêm một tí nữa thời gian để sống cuộc đời của họ trên một lần nữa theo một cách khác. Hát bài hát tử thần của các bạn, & chết như một người hùng về nhà.

19. Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily. – Napoleon Bonaparte
– Cái chết không là gì, nhưng để sống bị hạ gục & thèm ăn là chết mỗi ngày.

20. Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome. – Isaac Asimov
– Cuộc đời thật thoải mái. Cái chết là hòa bình. Này là tiến trình chuyển hóa gây rườm rà.

21. Life and death are one thread, the same line viewed from different sides. – Lao Tzu
– Sự sống & cái chết là một sợi chỉ, cùng một dòng được nhìn từ các phía khác nhau.

22. I don’t have no fear of death. My only fear is coming back reincarnated. – Tupac Shakur
– Tôi không sợ chết. Nỗi hoang mang và sợ hãi duy nhất của tôi là tái sinh.

23. Nothing is more sad than the death of an illusion. – Arthur Koestler
– Không có gì buồn hơn cái chết của ảo tưởng.

24. The dead cannot cry out for justice. It is a duty of the living to do so for them. – Lois McMaster Bujold
– Người chết chẳng thể khóc vì công lý. Này là nghĩa vụ của người sống để làm như thế cho họ.

25. Hatred is corrosive of a person’s wisdom and conscience; the mentality of enmity can poison a nation’s spirit, instigate brutal life and death struggles, destroy a society’s tolerance and humanity, and block a nation’s progress to freedom and democracy. – Liu Xiaobo
– Hận thù là bào mòn trí tuệ & lương tâm của một người; tâm lý của sự thù hận có thể đầu độc trí não của một đất nước, kích động cuộc đời tàn tệ & cuộc chiến tranh cái chết, tàn phá một lòng độ lượng & loài người của xã hội, & ngăn chặn công cuộc tự do & dân chủ của một đất nước.

26. As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death. – Leonardo da Vinci
– Là một ngày tốt giành cho giấc ngủ hạnh phúc, thành ra, một cuộc đời tốt tiêu pha đem lại cái chết hạnh phúc.

27. No matter how devastating our struggles, disappointments, and troubles are, they are only temporary. No matter what happens to you, no matter the depth of tragedy or pain you face, no matter how death stalks you and your loved ones, the Resurrection promises you a future of immeasurable good. – Josh McDowell
– Không có vấn đề làm thế nào hủy hoại cuộc chiến tranh, thất vọng & khổ cực của chúng tôi, họ chỉ là tạm thời. Không có vấn đề gì xảy ra với bạn, cho dù chiều sâu của bi kịch hay nỗi đau mà bạn phải đương đầu, bất kì cái chết như vậy nào bạn & những người thân yêu của các bạn, sự sống lại hứa hẹn cho bạn một tương lai của những điều tốt đẹp bất tận.

28. In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes. – Benjamin Franklin
– Trong toàn cầu này không có gì có thể được nghĩ rằng chắc nịch, loại trừ cái chết & thuế.

29. Art is the tree of life. Science is the tree of death. – William Blake
– Văn nghệ là cây sự sống. Khoa học là cái cây chết.

30. Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has come. – Rabindranath Tagore
– Cái chết không dập tắt ánh sáng; nó chỉ đặt ra ngọn đèn bởi vì bình minh đã tới.

31. God is dead. God remains dead. And we have killed him. Yet his shadow still looms. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives; who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? – Friedrich Nietzsche
– Thiên Chúa đã chết. Chúa vẫn chết. & chúng tôi đã giết anh ta. Thế nhưng cái bóng của anh vẫn còn xuất hiện. Tất cả chúng ta sẽ an ủi bản thân mình như vậy nào, những kẻ giết người của toàn bộ những kẻ giết người? Gì là linh thiêng nhất & mạnh nhất của toàn bộ mọi thứ mà toàn cầu chưa sở hữu đã bị chảy máu đến chết dưới dao của các bạn; ai sẽ xóa sạch máu này? Tất cả chúng ta có nước gì làm sạch bản thân?

32. Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it’s much more serious than that. – Bill Shankly
– Một số người nghĩ bóng đá là vấn đề sống & chết. Tôi bảo đảm với bạn, nó cực kỳ nghiêm trọng hơn thế.

33. A revolution is a struggle to the death between the future and the past. – Fidel Castro
– 1 cuộc cách mạng là 1 cuộc chiến tranh cho cái chết giữa tương lai & dĩ vãng.

34. Without health life is not life; it is only a state of langour and suffering – an image of death. – Buddha
– Còn nếu không có sức khoẻ thì không phải là cuộc đời; nó chỉ là tình trạng lang thang & thống khổ – một hình ảnh của cái chết.

35. Intellectual growth should commence at birth and cease only at death. – Albert Einstein
– Tăng lên trí tuệ nên bắt nguồn từ khi sinh & chỉ dừng lại khi chết.

36. If you die you’re completely happy and your soul somewhere lives on. I’m not afraid of dying. Total peace after death, becoming someone else is the best hope I’ve got. – Kurt Cobain
– Nếu bạn chết, bạn hoàn toàn hạnh phúc & linh hồn của các bạn ở nơi nào đó sống. Tôi không sợ chết. Tổng hòa bình sau thời điểm chết, trở thành người khác là tốt nhất mong ước tôi có.

37. People fear death even more than pain. It’s strange that they fear death. Life hurts a lot more than death. At the point of death, the pain is over. Yeah, I guess it is a friend. – Jim Morrison
– Mọi người sợ chết hơn hết đớn đau. Thật kỳ lạ khi họ sợ cái chết. Cuộc đời đớn đau hơn hết cái chết. Tại thời điểm chết, cơn đau đã chấm dứt. Ừ, tôi đoán vậy là một người bạn.

38. You can change your world by changing your words… Remember, death and life are in the power of the tongue. – Joel Osteen
– Bạn có thể biến đổi toàn cầu của các bạn bằng cách biến đổi lời nói của các bạn … Hãy nhớ rằng, cái chết & cuộc đời đang ở trong sức mạnh của lưỡi.

39. I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death. – Thomas Paine
– Tôi yêu người phái mạnh có thể cười trong rườm rà, có thể thu thập sức mạnh từ thống khổ, & lớn mạnh gan dạ bằng cách phản ánh. ‘Tis kinh doanh của tâm trí nhỏ để thu nhỏ, nhưng ôngcó con tim vững bền, & lương tâm chấp thuận hành vi của mình, sẽ theo đuổi phép tắc của mình cho đến chết.

40. We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap. – Anthony Hopkins
– Tất cả chúng ta sắp chết vì quá mức. Chúng tôi đang dần tự sát bằng cách nghĩ suy về mọi thứ. Hãy nghĩ suy. Hãy nghĩ suy. Hãy nghĩ suy. Bạn không lúc nào có thể tín nhiệm vào tâm trí loài người anyway. Này là cái bẫy chết.

41. Every parting is a form of death, as every reunion is a type of heaven. – Tryon Edwards
– Mỗi sự chia ly là một cách thức của cái chết, vì mọi cuộc gặp lại là một loại thiên đường.

42. There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires. – Nelson Mandela
– Không có lối đi đơn giản đến tự do ở bất cứ nơi đâu, & nhiều người trong tất cả chúng ta sẽ phải đi ngang qua thung lũng bóng tối của cái chết lặp đi lặp lại trước khi tất cả chúng ta đạt tới đỉnh núi của những ham mong muốn của các bạn.

43. How strange this fear of death is! We are never frightened at a sunset. – George MacDonald
– Làm thế nào lạ sợ chết đó là! Chúng tôi không lúc nào hoang mang và sợ hãi lúc hoàng hôn.

44. No evil can happen to a good man, either in life or after death. – Plato
– Không cái ác nào có thể xảy ra cho một người tốt, dù là trong cuộc đời hay sau thời điểm chết.

45. Courage is being scared to death… and saddling up anyway. – John Wayne
– Kiêu dũng đang hoang mang và sợ hãi đến chết … & buồn ngủ.

STT Hay Về Cái Chết - 90 Câu Nói Ý Nghĩa & Hay Về Cái Chết, Muốn Chết

STT Ý Nghĩa Về Cái Chết

46. Death is the solution to all problems. No man – no problem. – Joseph Stalin
​​- Cái chết là phương pháp cho mọi vấn đề. Không có người phái mạnh – không vấn đề gì cả.

47. Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys; look on them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death. – Sun Tzu
– Tôn trọng quân lính của các bạn như con cái của các bạn, & họ sẽ theo bạn vào các thung lũng sâu nhất; nhìn họ như những đứa con yêu dấu của chính bạn, & họ sẽ đứng bên bạn ngay cả cho đến chết.

48. The day which we fear as our last is but the birthday of eternity. – Lucius Annaeus Seneca
– Ngày mà tất cả chúng ta lo sợ là ngày cuối cùng của các bạn là sinh nhật vĩnh cửu.

49. I am become death, the destroyer of worlds. – J. Robert Oppenheimer
– Tôi trở thành cái chết, kẻ diệt trừ toàn cầu.

50. I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it. – Evelyn Beatrice Hall
– Tôi không chấp nhận với những gì bạn phải nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cái chết của các bạn để nói điều đó.

51. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens claws. – Jim Morrison
– Cái chết khiến cho thiên thần của toàn bộ tất cả chúng ta & cho tất cả chúng ta đôi cánh, nơi chúng tôi có vai mịn như móng vuốt chim quạ.

52. The true face of smoking is disease, death and horror – not the glamour and sophistication the pushers in the tobacco industry try to portray. – David Byrne
– Khuôn mặt thật của việc hút thuốc lá lá là bệnh tật, cái chết & kinh dị – không phải sự quyến rũ & tinh tế mà những người đẩy trong nghề công nghiệp thuốc lá đang nỗ lực diễn tả.

53. If you look at the movie ‘Belly,’ I identify with Sincere the most. I am a gangster. I love my lady to death. I’m not in the game for the wrong reasons. I’m not in the game for the glory. I’m in the game to survive so the people that I love could be straight. I’m a highly intelligent individual. – Kevin Gates
– Nếu bạn nhìn vào bộ phim ‘Belly’, tôi xác nhận với Chân tình nhất. Tôi là một gangster. Tôi yêu người phụ nữ của tôi đến chết. Tôi không ở trong trò chơi vì những nguyên nhân sai. Tôi không ở trong game vì quang vinh. Tôi đang ở trong game để tồn tại nên những người mà tôi yêu thích có thể thẳng thắn. Tôi là một cá nhân rất thông minh.

54. Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death. – Omar N. Bradley
– Bravery là năng lực thực hiện đúng cách ngay cả khi hoang mang và sợ hãi một nửa đến chết.

55. Do the thing you fear most and the death of fear is certain. – Mark Twain
– Làm điều bạn sợ nhất & cái chết của hoang mang và sợ hãi là chắc nịch.

56. Guilt is perhaps the most painful companion of death. – Coco Chanel
– Tội lỗi có vẻ là bạn gắn bó đớn đau nhất của cái chết.

57. Love has no age, no limit; and no death. – John Galsworthy
– Tình ái không có tuổi tác, không hạn chế; & không có cái chết.

58. Life and death are illusions. We are in a constant state of transformation. – Alejandro Gonzalez Inarritu
– Sống & chết là ảo tưởng. Tất cả chúng ta đang trong tình trạng thay đổi liên tục.

59. I didn’t attend the funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it. – Mark Twain
– Tôi đã không tham gia đám tang, nhưng tôi đã gửi một lá thư tốt đẹp bảo rằng tôi đã đồng ý nó.

60. My sister is a mess. I love her to death, but she is a mess. RJ Mitte
– Em gái tôi là một mớ hỗn độn. Tôi yêu cô ấy đến chết, nhưng cô ấy là một mớ hỗn độn.

61. The death of a beautiful woman, is unquestionably the most poetical topic in the world. – Edgar Allan Poe
– Cái chết của một người phụ nữ xinh tươi, chẳng thể nghi ngờ là đề tài độc nhất trên toàn cầu.

62. Life is a great sunrise. I do not see why death should not be an even greater one. – Vladimir Nabokov
– Cuộc đời là một bình minh tuyệt vời. Tôi không thấy vì sao cái chết không phải là một cái to hơn nữa.

63. As one whose husband and mother-in-law have died the victims of murder and assassination, I stand firmly and unequivocally opposed to the death penalty for those convicted of capital offenses… An evil deed is not redeemed by an evil deed of retaliation. – Coretta Scott King
– Là người chồng & mẹ chồng đã chết vì nạn nhân giết người & ám sát, tôi đứng vững & phản đối dứt khoát án tử hình cho những người bị kết phạm nhân tội … Một hành động tà ác không được cứu chuộc bởi một hành động tà ác. trả thù.

64. Of emotions, of love, of breakup, of love and hate and death and dying, mama, apple pie, and the whole thing. It covers a lot of territory, country music does. – Johnny Cash
– Của xúc cảm, tình ái, chia ly, của tình ái & ghét & cái chết & chết, mama, bánh táo, & toàn thể điều. Nó bao gồm rất là nhiều cương vực, nhạc country.

65. The death of democracy is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment. Robert – M. Hutchins
– Cái chết của dân chủ không có khả năng là một vụ ám sát từ cuộc phục kích. Nó sẽ là một sự tuyệt chủng chậm rì rì từ sự lạnh nhạt, lạnh nhạt & thiếu dinh dưỡng.

66. Yes, people pull the trigger – but guns are the instrument of death. Gun control is necessary, and delay means more death and horror. – Eliot Spitzer
– Có, mọi người bóp cò – nhưng súng là công cụ của cái chết. Kiểm tra súng là thiết yếu, & sự chậm trễ có nghĩa là nhiều cái chết & kinh dị hơn.

67. Serenity is the balance between good and bad, life and death, horrors and pleasures. Life is, as it were, defined by death. If there wasn’t death of things, then there wouldn’t be any life to celebrate. – Norman Davies
– Thanh thản là sự thăng bằng giữa tốt & xấu, cuộc đời & cái chết, những nỗi kinh hoảng & niềm vui. Cuộc đời là, như nó đã được xác nhận bởi cái chết. Còn nếu không có cái chết của sự vật, sau đó sẽ không có bất kỳ cuộc đời để ăn mừng.

68. Love has no age, no limit; and no death. – John Galsworthy
– Tình ái không có tuổi tác, không hạn chế; & không có cái chết.

69. I didn’t attend the funeral, but I sent a nice letter saying I approved of it. – Mark Twain
– Tôi đã không tham gia đám tang, nhưng tôi đã gửi một bức thư tốt đẹp bảo rằng tôi đã đồng ý nó.

70. Each day is a little life: every waking and rising a little birth, every fresh morning a little youth, every going to rest and sleep a little death. – Arthur Schopenhauer
– Hàng ngày là một cuộc đời nhỏ: mỗi thức dậy & tăng một tí sinh, mỗi buổi sáng tươi trẻ một tí, mọi người sẽ nghỉ ngơi & ngủ một tí chết.

71. Death does not concern us, because as long as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist. – Epicurus
– Cái chết không liên quan đến tất cả chúng ta, bởi vì miễn là tất cả chúng ta tồn tại, cái chết không có bước này. & khi nó đến, tất cả chúng ta không còn có.

72. They tell us that suicide is the greatest piece of cowardice… that suicide is wrong; when it is quite obvious that there is nothing in the world to which every man has a more unassailable title than to his own life and person. – Arthur Schopenhauer
– Họ nói với tất cả chúng ta rằng tự tử là phần nhiều nhất của sự hèn nhát … rằng tự sát là sai; khi nó là khá cụ thể rằng không có gì trên toàn cầu mà mỗi người phái mạnh có một tiêu đề chẳng thể công kích hơn đối với cuộc đời & người của mình.

73. When you look at death, it makes you understand the importance of the moment when you have life and death in front of you, and you witness seeing someone deteriorating in front of you – it’s an overwhelming experience. If you don’t learn from that, I don’t know what else you’re gonna learn. – Mickalene Thomas
– Khi bạn nhìn vào cái chết, nó khiến cho bạn hiểu tầm trọng yếu của khoảnh khắc khi bạn có sự sống & cái chết trước mặt bạn, & bạn nhìn thấy ​​thấy ai đó đang xấu đi trước mặt bạn – này là một thử nghiệm áp đảo. Nếu bạn không học được từ đó, tôi không biết bạn sẽ học cái gì khác.

74. Every parting gives a foretaste of death, every reunion a hint of the resurrection. – Arthur Schopenhauer
– Mọi sự chia rẽ đều đem đến một cái chết của sự chết, mọi sự tái hợp một đề xuất về sự sống lại.

75. Generally speaking, the Way of the warrior is resolute acceptance of death. – Miyamoto Musashi
– Nói chung, Đoạn đường của chiến binh cương quyết chấp thuận cái chết.

76. We are being choked to death by the amount of plastic that we throw away. It’s killing our oceans. It’s entering into our bodies in the fish we eat. – Kevin Bacon
– Tất cả chúng ta đang bị nghẹt thở bởi lượng nhựa mà tất cả chúng ta vứt đi. Nó giết chết biển cả của các bạn. Nó xâm nhập vào thân thể tất cả chúng ta trong cá tất cả chúng ta ăn.

77. Healthy children will not fear life if their elders have integrity enough not to fear death. – Erik Erikson
– Trẻ con mạnh mẽ sẽ không sợ cuộc đời nếu cụ già của họ có đủ tính vẹn toàn để không sợ chết.

78. Anyone who supports terrorism, anyone who sees terrorism as a legitimate means, anyone who uses terrorism to cause the death of innocent people is a terrorist in my eyes. – Milos Zeman
– Dù là ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, tất cả những ai coi khủng bố là một phương tiện hợp pháp, tất cả những ai sử dụng chủ nghĩa khủng bố để gây ra cái chết của những người vô tội là một kẻ khủng bố trong mắt tôi.

79. Death is the sound of distant thunder at a picnic. – W. H. Auden
– Cái chết là tiếng động của tiếng sấm xa xôi khi đi dã ngoại.

80. If we don’t know life, how can we know death? – Confucius
– Nếu tất cả chúng ta không biết cuộc đời, làm thế nào tất cả chúng ta có thể biết cái chết?

Vậy là bạn đã tham khảo những status cái chết ý nghĩa ở trên, đó chỉ là những câu nói được sưu tầm & đọc mỗi khi cuộc đời bế tắc, buồn phiền, không lối thoát. Chết là hết, nhưng đó chỉ xảy ra với bạn, còn người thân của các bạn thì đó sẽ là mất mát lớn nhất với họ.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết STT Hay Về Cái Chết – 90 Câu Nói Ý Nghĩa & Hay Về Cái Chết, Muốn Chết Tại Danh Mục STT Hay Về Cuộc Sống của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5/5 (1 bầu chọn)


Suy Ngẫm Về Cái Chết (KT43) – ThầyThích Phước Tiến thuyết pháp hay


⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDung
Thích Phước Tiến Thuyết Pháp Suy Ngẫm Về Cái Chết (KT43)
Thầy Thích Phước Tiến thuyết Pháp tại Tu Viện Tường Vân. Đời người vô thường, cái cuối cùng đem theo được của cuộc sống chỉ là đám tro tàng, ai ra đời rồi cũng cần phải chết đi.
Cái trọng yếu là làm sao khi còn sống hãy sống cho đẹp một kiếp người, không sân si, không tham lam, không mù quáng
Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp cho quý phật tử suy ngẫm về cái chết, chết là sự khởi đầu cho cuộc sống mới.
Hãy cùng lắng nghe & chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến.

Đo đạc các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Trang web:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Fb:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here:

Bài thơ: SỐNG VỚI CHẾT (Trần Nhuận Minh)


SỐNG VỚI CHẾT (Trần Nhuận Minh)
Sống mong ước mong muốn mong mọi thứ
Chết một đồng một chữ không theo
Nhân gian cái sướng, cái nghèo
Cái danh, cái lợi là điều mộng mơ
Sống được những phút giây dễ chịu
Kiếp loài người được lãi thế thôi
Bao nhiêu những phút vui cười
Ấy là phần thưởng mà trời ban cho
Sống với những buồn lo ngày tháng
Sống nhọc nhằn với sáng hôm mai
Bỏ bữa, nhịn mặc, nhịn chơi
Thật là cuộc đời phí hoài biết bao
Cái chết kia, ai nào đã thoát
Số phận, trời định đoạt, ai hay
Được vui, hãy biết lúc này
Vì đời những cái rủi, may dị thường
Phúc với họa, đôi đường ai biết
Tạo điều vui, bài trừ ngàn sầu
Chẳng nên mong quá sang giàu
Tháng ngày mải miết đâm đầu đổ đuôi
Cho mệt xác để rồi cũng chết
Lãi trên đời là biết sống vui
Nghèo mà tâm địa rảnh rỗi
Còn hơn sung túc suốt đời lo toan
Chỉ tại bởi lòng tham ra cả
Thành cuộc sống vất vả quanh năm
Óc đầu nghĩ suy chăm chăm
Đôi tay chỉ mong muốn quắp năm, vơ mười
Sao không nghĩ kiếp người là mấy
Gương dương gian trông thấy cụ thể
Sống thời tích trữ bạc, vàng
Sống thời trắng tay không đưa được gì
Còn được sống, tiêu đi là lãi
Chết thiệt thòi, vừa dại, vừa ngu
Bản thân chỉ biết có thu
Chi ra lại sợ không bù được ngay
Thành cuộc đời tháng ngày đầy đọa
Miệng có thèm cũng chẳng dám ăn
Lòng còn đo đắn đắn đo
Những xem xét chán lại dằn xuống thôi
Sao chả biết loài người là quý
Sống coi tiền như vị thần linh
Để tiền ra lệnh được mình
Thật là hèn mạt đáng ghét, đáng cười
Trong vạn vật loài người là quý
Của làm nên còn mất như chơi
Chỉ duy có một loài người
Tan ra là hết muôn đời còn đâu?

Bài thơ: SỐNG VỚI CHẾT (Trần Nhuận Minh)

HT. Thích Thanh Từ nói về CÁI CHẾT & SỰ TÁI SANH (những lời vàng ngọc)


► Pháp thoại: Đầu Mối Của Luân Hồi & Giải Thoát Sanh Tử
► Chủ giảng: Hòa thượng Thích Thanh Từ
► Nguồn Radio: Thiền viện Thường Chiếu
► Thực hiện Video: BBT Truyền Thông Phật Giáo

Truyền_Thông_Phật_Giáo
© Bản quyền Video thuộc TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO | Không reup dưới mọi cách thức.
☞ Mọi vấn đề về bản quyền xin liên hệ:
☞ : @ .
✔ Cảm ơn đại chúng đã luôn gắn bó với kênh Phật sự “TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO” trong thời gian qua.
► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh ” ➥ ➥ ➥ ” để đưa những lời Phật dạy đến toàn bộ mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!

© |
☞ All copyright issues please contact:
☞ : @ .
✔ Thanks to everyone who accompanies the YouTube channel “TRUYEN THONG PHAT GIAO” in recent times.
► Let’s ➥ ➥ ➥ ” to bring Dhamma to everyone. Wishing everyone peace of mind, thousands of auspicious

HT. Thích Thanh Từ nói về CÁI CHẾT và SỰ TÁI SANH (những lời vàng ngọc)

Thơ hài chế cười bể bụng


Tổng hợp thơ hài chế cười bể bụng
Thơ hài chế mới nhất cười bể bụng
Tuyển tập thơ hài cười rơi răng
Thơ hài chế 2016
Các bạn có đóng góp gì thì cmt dưới video nhé.
Like u0026 subscrible để cập nhật thêm nhiều video khác nhé!
Đăng kí channel Minions Confessions: https://www.youtube.com/channel/UCviylsx49bLtS1eHJypgESw
Fanpage: https://www.facebook.com/kenhphanmem/

thơ chế cực hài,
thơ chế hài hước về chồng,
thơ chế hài hước về con gái,
câu thơ hài chế,
những câu thơ hài chế,
những câu thơ chế hài hước,
những câu thơ chế hài hước nhất,
thơ chế hài doremon,
thơ ca dao chế hài hước,
thơ chế của danh hài chiến thắng,
thơ chế hài facebook,
thơ chế hài fa,
thơ chế hài trên facebook
thơ chế hài về fa
thơ chế hài hước facebook
thơ hài chế hay
thơ hài chế hay nhất
thơ chế hài hước về tình yêu
thơ chế hài hước về vợ
thơ chế hài hước về tình bạn
thơ chế hài hước nhất việt nam
thơ chế hài 83
thơ chế hài không đỡ được
thơ lục bát chế hài
thơ chế hài vãi luyện
thơ lục bát chế hài hước
thơ chế hài nhất
thơ ngắn chế hài hước
những bài thơ hài chế
những bài thơ chế hài hước
thơ chế hài ola
thơ chế hài về rượu
thơ chế hài học sinh
thơ chế siêu hài
thơ chế siêu hài hước
thơ chế hài về học sinh
thơ chế hài về cuộc sống
thơ chế sinh viên hài
thơ chế hài tán gái
thơ chế hài tục
thơ hài tự chế
thơ chế hài hước tình yêu
thơ hài thơ chế
thơ tình hài chế
thơ tình chế hài hước
thơ hài chế vui
thơ chế hài vl
thơ chế hài vô đối
thơ chế hài về mưa
xem thơ chế hài
thơ chế hài 18

Thơ hài chế cười bể bụng

Bà lão đọc thơ hay nhất social


Cuộc đời đẩy đưa đã làm cho một số người có cái nhìn chiêm nghiệm và sâu sắc hơn với cuộc đời. Hay là vì số phận của họ vốn đã như thế nên họ muốn trải lòng mình ở một nguồn tâm sự nào đó. Đây là video tôi đã tổng hợp lại từ fb nói về bà lão đọc thơ đang được quan tâm gần đây. Tôi đã cắt bỏ một số tiếng cười, edit lại cho hay hơn mong các bạn thích. VÀ….

Hãy đăng kí kênh mình nhé! Cảm ơn
Please subscribe my chanel, thanks!

Bà lão đọc thơ hay nhất  social

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.tips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. câu thơ hay về cái chết

Xem Thêm  [NEW] Top những phần mềm lấy lá số tử vi và bình giải miễn phí hiện nay | phan mem xem boi tu vi - Pickpeup

Trả lời