[Nên Xem] Mẫu đơn khởi kiện ly hôn chuẩn nhất | mẫu đơn khởi kiện ly hôn – Xác minh

mẫu đơn khởi kiện ly hôn: Here is a bài viết related to this topic.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn chuẩn nhất

Hiện tại có nhiều người mong muốn thực hiện thủ tục khởi kiện ly hôn đơn phương nhưng lại không biết Mẫu đơn khởi kiện ly hôn mới nhất năm 2021 như vậy nào? Mời các bạn cùng đọc qua nội dung về Mẫu đơn khởi kiện ly hôn 2020, thủ tục ly hôn đơn phương của Luật Hùng Bách để có thể tinh thông hơn về vấn đề này.

Đơn khở​i kiện ly hôn là gì?

Đơn khởi kiện là văn bản của đương sự yêu cầu tòa án bảo về quyền và lơi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Theo đó, Đơn khởi kiện ly hôn được hiểu là văn bản của một bên trong quan hệ hôn nhân, yêu cầu tòa án giải quyết việc chấm dứt quan hệ hôn nhân, bên cạnh đó là giải quyết việc phân tách tài sản và quyền nuôi con giữa vợ chồng. Khi thực hiện thủ tục ly hôn bạn có thể sử dụng Mẫu đơn khởi kiện ly hôn, đơn khởi kiện ly hôn viết tay hoặc đánh máy.

Ly hôn là một vấn đề thuộc điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình,và nó cũng được coi là khía cạnh dân sự. Theo nguyên tắc tại khoản 2, điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận”, xuất phát từ nguyên tắc này, việc chấm dứt quan hệ dân sự hay chính xác hơn là quan hệ hôn nhân trong trường hợp này cần phải thỏa mãn được sự thể hiện ý chí tự nguyện của chủ thể. Do đó, để bắt đầu thủ tục ly hôn thỏa mãn nguyên tắc trên cần có văn bản thể hiện ý chí người khởi kiện là đơn khởi kiện. Như vậy, đơn khởi kiện ly hôn là văn bản không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện ly hôn.

Hình ảnh: Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương Tòa án quận Đống Đa.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương mới nhất 2021.

Hiện nay, Mẫu đơn khởi kiện ly hôn chính thức được ban hành bởi Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao trong mẫu số 23-DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HDTP. Năm 2021 vẫn chưa có văn bản hay thế nghị quyết số 01/2017 nên mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương vẫn được áp dụng theo mẫu ban hành kèm nghị quyết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)…………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………….

Số smartphone: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ tin nhắn hộp thư online: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………..

Số smartphone: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ tin nhắn hộp thư online: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi nhuận được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………..

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………..

Số smartphone: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ tin nhắn hộp thư online : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………

Số smartphone: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ tin nhắn hộp thư online: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án khắc phục những vấn đề sau đây:(11)…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………

Số smartphone: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ tin nhắn hộp thư online: ……………………………….………… (nếu có).

Mục lục ebook, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………….

1……………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc khắc phục vụ án) (15) 

                                                                                          Người khởi kiện

 

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn.

Để hoàn thiện Mẫu đơn khởi kiện ly hôn có thể dùng mẫu số 23-DS, không những thế trên thực tế một số tòa án ở các địa phương có thể có các mẫu đơn khởi kiện ly hôn riêng để phục vụ cho công việc của của tòa án. Phụ thuộc vào cách thức tiến hành công việc và yêu cầu của các tòa án nhân dân mà những mẫu đơn khởi kiện có thể không giống nhau, nhưng nhìn chung, mọi mẫu đơn khỏi kiện ly hôn đều bắt buộc phải có những nội dung cơ bản như: Bài viết thông tin cá nhân của vợ, chồng trong đó thông tin về nơi cư trú (chỗ ở hiện giờ) & số smartphone liên hệ cần điền cụ thể, đầy đủ; Lý do ly hôn; Nội dung thực trạng về con chung và tài sản; Yêu cầu đối với Tòa án; Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Các mẫu sẵn có của tòa án giúp người khởi kiện dễ dàng hơn trong việc hoàn thành đơn khởi kiện, họ chỉ cần điền toàn bộ thông tin vào các mục theo mẫu, công việc này tưởng như đơn giản nhưng không phải tất cả mọi người đều hoàn thiện được một cách chính xác để đơn khởi kiện có thể được thụ lý mà không phải sửa đổi, bổ sung. Chính vì lẽ đó, chúng tôi sẽ đề ra hướng dẫn viết một số mục cơ bản trong đơn khởi kiện ly hôn như sau:

Thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện ly hôn đơn phương

Tại phần “Kính gửi” của Đơn khởi kiện ly hôn cần ghi tên Toà án có thẩm quyền khắc phục vụ án. Nếu là TAND cấp huyện, thì cần ghi rõ TAND huyện/quận nào thuộc tỉnh, thành phố nào; nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (Tp) nào & địa chỉ của Toà án đó. Ví dụ: Kính gửi tòa án nhân dân huyện  Thanh  Trì, thành phố Hà Nội.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền của tòa án có thể được xác định như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 28 bộ luật tố tụng dân sự 2015 về những mâu thuẫn về hôn nhân & gia đình thuộc thẩm quyền khắc phục của tòa án:

“1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn”

Tại điểm a, Khoản 1, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện:

“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;”

& Khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về Thẩm quyền của Tòa án theo bờ cõi:

“1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết”

Như vậy, theo quy định trên thì tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc nếu vợ chồng có thể thỏa thuận được với nhau thì có thể lựa chọn tòa án nhân dân cấp huyện nơi nguyên đơn cư trú, làm việc. Trong đó, nguyên đơn vụ án ly hôn có thể được hiểu là một bên vợ hoặc chồng khởi kiện yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân; Bị đơn là bên còn lại trong quan hệ hôn nhân.

Trường hợp trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nghĩa là ít nhất một trong hai bên vợ chồng là người nước ngoài, người VN an cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân & gia đình giữa các bên gia nhập là công dân VN nhưng căn cứ để xác lập, biến đổi, chấm hết quan hệ đó theo luật pháp nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Khi đó, đơn vị có thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương không phải là tòa án nhân dân cấp huyện mà tòa án được xác định trong phần “ Kính gửi” phải là tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Tại Điều 127 Luật Hôn phối & gia đình 2014, Tòa án VN có thẩm quyền khắc phục các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài giữa:

– Công dân VN với người nước ngoài;

– Người nước ngoài với nhau thường trú tại VN;

– Nếu người VN ly hôn với người nước ngoài nhưng không thường trú tại VN vào thời điểm ly hôn nhưng hai vợ chồng không có nơi thường trú chung.

Tại khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ không có thẩm quyền khắc phục các vụ án ly hôn nếu có:

– Đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài;

– Cần ủy thác tư pháp cho đơn vị đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ở nước ngoài, cho Tòa án, đơn vị có thẩm quyền của nước ngoài.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền khắc phục theo thủ tục sơ thẩm những vụ ly hôn trừ những vụ thuộc thẩm quyền khắc phục của Tòa án cấp huyện.

Như thế, căn cứ vào các quy định trên, Tòa án cấp huyện sẽ không có thẩm quyền khắc phục các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài trừ khi giữa công dân VN cư trú ở khu vực biên cương với công dân nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên cương với VN. Còn các trường hợp có yếu tố nước ngoài khác, thẩm quyền thuộc về Tòa án cấp tỉnh nơi cư trú của người VN.

Video: Chỉ dẫn cách viết đơn khởi kiện ly hôn.

Thông tin cá nhân của người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên qua trong đơn khởi kiện ly hôn.

Ly hôn đơn phương là việc một bên trong quan  hệ hôn nhân yêu cầu tòa án có thẩm quyền ra bản án, quyết định nhằm chấm dứt quan hệ hôn nhân khi vợ chồng không thể đạt được đồng thuận trong vấn đề này. Như vậy, ly hôn được coi là một tranh chấp và để tiến hành ly hôn tối thiểu phải có thông tin cá nhân hai bên, để xác định được các bên trong tranh chấp là những ai?  Người khởi kiện ban đầu phải cung cấp cho tòa án thông tin trong khả năng  của họ. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân, tổ chức trong vụ án đặc biệt là nguyên đơn và bị đơn đều phải được biết về việc mình phải gia nhập tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Muốn vậy, tòa án phải thực hiện hoạt động thông tin thông qua việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và để thực hiện các hoạt động đưa tính thông tin cần phải có đầy đủ thông tin của đương sự, đặc biệt là tên và địa chỉ. Vì vậy, trong đơn khởi kiện phần thông tin cá nhân của các bên là mục không thể bỏ sót khi điền đơn.

Mục “người khởi kiện, người bi kiện” phải điền đầy đủ học và tên được xác định theo các giấy tờ nhân thân của họ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu….

Tại mục “địa chỉ”, người khởi kiện cần điền địa chỉ nơi cư trú, làm việc của từng người theo mẫu, ví dụ:

Người khởi kiện: Nguyễn Văn A                       Sinh năm: 1997

Địa chỉ: số … phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Số smartphone: 0988 xxxxxx

Những thông tin cá nhân này, nếu không điền đầy đủ thông tin về địa chỉ thì theo quy định tại điều 193, Bộ luật tố tụng dân sự, thẩm phán sẽ có văn bản yêu cầu người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn bằng cách hoàn thiện đúng và đủ thông tin.

Trong thực tế, có một số trường hợp người khởi kiện không xác định được địa chỉ của người bị kiện hoặc xác định được và ghi vào đơn khởi kiện nhưng khi tòa án tống đạt văn bản, người bị kiện không còn làm việc, cư trú tại đó. Trường hợp không xác định được nơi cư trú chính xác, nguyên đơn có thể ghi tại mục “địa chỉ” nơi làm việc hoặc nơi có hội sở cuối cùng của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là địa chỉ họ đã từng cư trú, làm việc mà người khởi kiện hiểu rằng gần nhất tính đến thời điểm khởi kiện & được đơn vị, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận hoặc có căn cứ khác chứng minh. Khi được tòa án yêu cầu cung cấp địa chỉ của bị đơn mà nguyên đơn không có thông tin, có thể yêu cầu Tòa án thu thập, xác minh địa chỉ mới của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật pháp.

Trường hợp Tòa án không xác nhận được địa chỉ mới của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án đình chỉ việc khắc phục vụ án. Ngoài ra, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biến đổi nơi cư trú, làm việc không nhắc nhở cho người khởi kiện biết về nơi cư trú thì bị coi là cố ý giấu địa chỉ & Tòa án tiếp tục khắc phục theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc khắc phục vụ án vì nguyên nhân không tống đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp bị đơn còn đang là người phải thi hành án phạt tù thì trong Đơn khởi kiện ly hôn cần phải có thêm các thông tin về Bản án & nơi bị đơn đang thi hành án để tòa án có căn cứ khắc phục thủ tục ly hôn với người đang thi hành án tù.

​Tình trạng quan hệ hôn nhân, tài sản, con chung và yêu cầu của người khởi kiện.

Tại phần “Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây”, trong đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết việc ly hôn cần nêu được 03 vấn đề là: Quan hệ cảm tình (hôn nhân); Nuôi con & trợ cấp nuôi con; Tài sản & nợ chung. Cụ thể:

Thứ nhất, về quan hệ cảm tình (hôn nhân): Phần này cần làm rõ thực trạng quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng, ví dụ: Ghi thời gian kết hôn & chung sống, địa điểm giống nhau sống tại đâu, hiện giờ có đang chung sống cùng với nhau hay không, nếu ở riêng thì từ bao giờ… Phần này cần trổ tài thực trạng tranh chấp vợ chồng & lý do tranh chấp… và đề xuất tòa khắc phục việc ly hôn. Đặc biệt phải làm rõ được lý do dẫn đến việc bạn muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân có thể là hành vi ngoại tình, cuộc sống hôn nhân thường xuyên cãi vã hoặc đã ly thân…. Đây chính là lý do cùng với các tài liệu chứng cứ kèm theo hồ sơ để tòa án có căn cứ ra bản án ly hôn.

Thứ hai, về nuôi con & trợ cấp nuôi con: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng & đề nghị nuôi con, mức trợ cấp. Nếu chưa có con chung ghi chưa có. Ví dụ: Vợ chồng tôi có một con chung là cháu….( tên con chung)…..sinh năm……. Tôi có mong muốn được trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc cháu.

Thứ ba, về tài sản & nợ chung trong đơn khởi kiện ly hôn.

– Phần tài sản chung: Nếu có tài sản chung, bạn phải ghi thông tin về tài sản như: Tên của toàn thể bất động sản và động sản, kể cả tài sản đang cho vay, mượn, thuê, gửi ngân hàng…; trị giá thực tiễn; đề xuất phân tách… Còn nếu như không có tài sản chung ghi không có. Ví dụ: Trong quá trình hôn nhân chúng tôi đã mua được một mảnh đất tại số…. đường…..phường….. giá trị tại thời điểm năm 2008 khi mua là 1 tỷ đồng; ngoài ra còn có một sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng tại ngân hàng….. Tôi đề nghị tòa án phân tách các tài sản chung theo quy định của pháp luật.

– Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi rõ ràng và cụ thể số nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) & đề xuất phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Còn nếu như không có nợ chung ghi không có.

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện ly hôn.

Khác với các vụ án hình sự, trong tranh chấp dân sự bên nào nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại và đề ra yêu cầu nhằm bảo vệ mình thì bên đó có nghĩa vụ chứng minh. Đối với danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo trong đơn khởi kiện xin ly hôn, người khởi kiện cần đánh số thứ tự và thực hiện liệt kê tên từng loại; một số tài liệu, chứng cứ thường được các bên mang khi ly hôn đơn phương như:

– Giấy phê duyệt đăng ký kết hôn (bản chính), trong trường hợp mất bản chính thì có thể xin cấp trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại đơn vị hộ tịch nơi đăng ký kết hôn và trong hồ sơ phải nêu rõ lý do không có bản gốc.

– Hộ khẩu của cả hai bên vợ chồng: Nếu không có bản chính có thể xin trích lục tại UBND cấp xã nơi cấp ban đầu.

– Bản sao có chứng thực CMND của cả hai vợ chồng: Khi không có CMND có thể xin xác nhận nơi cư trú của cảnh sát xã/phường nơi cư trú.

– Các ebook, bằng cớ chứng minh cho yêu cầu ly hôn là có căn cứ & hợp pháp: Biên bản hòa giải của tổ dân phố, giấy chứng nhận thương tích ( trong trường hợp bị bạo hành gia đình)…..

– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của các con chung

– Các giấy tờ về tài sản chung, nợ chung: Các giấy tờ về nhà đất, về doanh thu của vợ chồng; Biên lai, hợp đồng cho vay, biên bản thỏa thuận xác nhận nợ….

Thủ tục khởi kiện ly hôn.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, để giải quyết ly hôn đơn phương cần phải tuân theo trình tự, thủ tục luật định, cụ thể:

Bước 1: Nộp Đơn khởi kiện ly hôn, Hồ sơ khởi kiện về việc xin ly hôn tại TAND có thẩm quyền;

Bước 2: Nhận kết quả giải quyết đơn: Ở bước này, nếu hồ sơ đã đúng và đẩy đủ thì đơn khởi kiện sẽ được thụ lý, ngược lại, người khời kiện phải tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện ly hôn;

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại đơn vị thi hành án dân sự có thẩm quyền & nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí đơn phương cho Tòa án;

Bước 4: Tòa án sẽ triệu tập lấy lời khai, hòa giải & thông báo, công khai bằng cớ tại Tòa án; Nếu các bên hòa giải được, Tòa án lập biên bản hòa giải thành, hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào biến đổi quan niệm về sự trao đổi đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định thừa nhận sự trao đổi của các đương sự. Nếu các bên không thể thống nhất ý chí, tòa án lập biên bản hòa giải không thành và vụ án sẽ được đề ra xét xử.

Video: Chỉ dẫn thủ tục khởi kiện ly hôn đơn phương.

Án phí khởi kiện ly hôn.

Án phí khởi kiện ly hôn được xác định theo Danh mục án phí, lệ phí tòa án Công bố kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Án phí dân sự sơ thẩm: 300.000đ nếu như không có mâu thuẫn về tài sản.

Nếu có mâu thuẫn về tài sản thì mức ăn phí sẽ cao hơn phụ thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp, có thể căm cứ vào bảng sau để xác định mức án phí phải nộp trong trường hợp ly hôn có tranh chấp về tài sản:

Giá trị tài sản có mâu thuẫn

Mức án phí

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có mâu thuẫn

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có mâu thuẫn vượt quá 400.000.000 đồng

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có mâu thuẫn vượt quá 800.000.000 đồng

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có mâu thuẫn vượt quá 2.000.000.000 đồng

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có mâu thuẫn vượt quá 4.000.000.000 đồng

Dịch vụ luật sư ly hôn

Để được hướng dẫn cách hoàn thiện Mẫu đơn khởi kiện ly hôn mới nhất 2021 và các thắc mắc trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bạn có thể liên hệ thông qua số smartphone đường dây nóng 1900 6194 hoặc địa chỉ thư điện tử luathungbach@gmail.com. Ngoài ra, Trung tâm tư vấn du học Luật Hùng Bách với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, chuyên viên nhạy bén và hệ thống các đối tác trên khắp các tỉnh thành, công ty du học sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ ly hôn trọn gói ở phạm vi cả nước một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Phạm vi hoạt động: Trung tâm tư vấn du học Luật Hùng Bách hiện nay cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh và ly hôn theo thủ tục thông thường ở phạm vi 63 tỉnh thành trên cả nước. Khi lựa chọn dịch vụ của công ty du học, chúng tôi sẽ cử chuyên viên và luật sư trực tiếp hỗ trợ khách hàng tại địa phương.

Các dịch vụ cung cấp: Với kinh nghiệm làm việc của mình, công ty du học có đủ khả năng cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình như:

  • Ly hôn thuận tình nhanh chóng;
  • Ly hôn đơn phương khi một bên cố tình trốn tránh không có mặt tại tòa án để giải quyết;
  • Ly hôn khi một bên muốn giành quyền nuôi toàn bộ con chung và yêu cầu cấp dưỡng hàng tháng;
  • Ly hôn mà các bên tranh chấp về tài sản;
  • Đã nộp hồ sơ ly hôn tại tòa án mà hồ sơ bị trả lại hoặc chậm xử lý;
  • Yêu cầu thay đổi người có quyền nuôi con sau ly hôn;
  • Ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Trên đây là nội dung của Luật Hùng Bách liên quan đến đề tài “Mẫu đơn khởi kiện ly hôn 2021“. Trường hợp có vướng mắc hoặc cần trợ giúp về pháp lý liên quan đến ngành nghề hôn nhân gia đình bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo số smartphone 1900 6194  hoặc gửi thư về địa chỉ gmail luathungbach@gmail.com để được Luật sư ly hôn tư vấn & trợ giúp.

Tú Anh.


CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐƠN LY HÔN


CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐƠN LY HÔN
CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐƠN LY HÔN
CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐƠN LY HÔN
Chỉ dẫn điền thông tin đơn ly hôn mẫu sẵn của Tòa án. Cách bạn có thể xem & điền vào mẫu này. Để tài mẫu đơn ly hôn này. Các bạn vào đây nhé:
Tải mẫu đơn ly hôn tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tLvTuMMMCh74YWcF4BCRr65MqKY05RnK/view?usp=sharing
TÀI LIỆU CẦN NỘP THEO ĐƠN LY HÔN
1/ Bản chính giấy phê duyệt kết hôn (nếu mất bản chính thì cần phải có bản sao của Ủy ban nơi đăng ký kết hôn cấp)
2/ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của con chung
3/ Bản sai có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú thì cần phải có giấy khai báo tạm trú hoặc công nhận của cảnh sát nơi tạm trú
4/ Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư
5/ Giấy công nhận mức lương tháng của đơn vị đơn vị nơi ngườì khởi kiện công tác làm việc
6/ Biên bản hòa giải khắc phục tranh chấp vợ chồng của đơn vị, đơn vị, gia đình hoặc bản địa (nếu có)
7/ Bản sao có công chứng giấy tờ về nhà đất, tài sản khác (của vợ chồng)
8/ Ebook bằng cớ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.
Chú thích:
Trong trường hợp mang bầu hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn
Tòa án nhận đơn khởi kiện vào sáng thứ 3, thứ 6 trong tuần
Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN


CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
Tải mẫu đơn khởi kiện ly hôn (Ly hôn đơn phương) tại đây: https://drive.google.com/file/d/1lKCW4o3Dbxb9zQNC2lMkI17jBy4VhWh/view?usp=sharing
CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN CHI TIẾT VÀO MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN (LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG) CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực luật pháp của Tòa án (khoản 14 Điều 3 Luật Hôn phối gia đình năm 2014). Khi cuộc đời vợ chồng có nhiều điểm bất đồng, thường xuyên tranh chấp cãi cự, mục đích hôn nhân không đạt được, đời sống chung chẳng thể kéo dài thì vợ chồng hoặc một trong hai bên vợ chồng sẽ yêu cầu Tòa án khắc phục ly hôn. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng về mẫu đơn khởi kiện nộp tại Tòa án nhân dân quận, huyện.

CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Ly Hôn Đơn Phương (cụ thể). Liên hệ tư vấn SĐT: 0812049607


Video này mình sẽ chỉ dẫn mọi người soạn thảo một lá đơn khởi kiện ly hôn đơn phương một cách cụ thể & chuẩn mực nhất để Tòa án có thể mau chóng thụ lý & khắc phục. Nếu thấy video có lợi, hãy ấn Thích, Chia sẻ & Đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video kế đến nhé!
Liên hệ SĐT Zalo: 0812049607
Thư điện tử: Tamsuphapluat247@gmail.com
Trang web: Luattutam.com

Donlyhondonphuong Khoikienlyhon Donlyhon Maudonlyhon Huongdanvietdonlyhon

Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Ly Hôn Đơn Phương (chi tiết). Liên hệ tư vấn SĐT: 0812049607

Chỉ dẫn cách soạn đơn ly hôn


Luật sư Online chỉ dẫn phương pháp để soạn đơn ly hôn đúng mẫu quy định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hướng dẫn cách soạn đơn ly hôn

Xem chừng bị đơn phương ly hôn Điều kiện quá dễ ???


Theo Viện phân tích Gia đình & Giới, những năm gần đây, cả nước bình quân có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, chiếm tỷ lệ 30%, tức là cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Khuynh hướng này tiếp tục tăng trưởng ở cả thành thị & nông thôn.
Việc ly hôn có thể do cả hai vợ chồng cùng chấp thuận hoặc nó chỉ là mong chờ của một trong hai người vợ hoặc chồng & khi chỉ một người mong muốn ly hôn, thì gọi là đơn phương ly hôn.
Vậy, luật pháp quy định như vậy nào về quyền đơn phương ly hôn? Điều kiện để yêu cầu ly hôn đơn phương được đồng ý là gì? Khi ly hôn đơn phương thì cần chuẩn bị giấy tờ gì? Nộp đơn yêu cầu ly hôn đơn phương ở đâu?
Mời các bạn cùng xem câu giải đáp trong video.

0:00 Ly hôn đơn phương là gì?
0:42 Ai có quyền yêu cầu ly hôn đơn phương?
1:33 Điều kiện để ly hôn đơn phương được đồng ý
2:07 Khi ly hôn đơn phương cần chuẩn bị giấy tờ gì?
3:09 Nộp đơn xin ly hôn đơn phương ở đâu?

Thực hiện:
PHÒNG PHÁP LÝ CÔNG TY LUẬT CIS
109 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp hcm
028 3911 8581 0938 548 101
Thư điện tử: info@cis.vn
lyhon donphuong honnhan giadinh LUATSU CISLAWFIRM PHAPLUAT

Coi chừng bị đơn phương ly hôn   Điều kiện quá dễ ???

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waystips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Xem Thêm  [Miễn Phí] Những Bài Hát Thiếu Nhi Hay Nhất Về Gia Đình, Cảm Động, Nhiều Người Nghe | bài hát con yêu mẹ nhiều - Xác minh

Trả lời