Sunday, January 16, 2022
HomeThủ thuật máy tính Cách giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm cực hay |...

[Nên Xem] Cách giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm cực hay | cách giải phương trình lớp 9 – Xác minh

cách giải phương trình lớp 9: Here is a bài viết related to this topic.

Cách giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm cực hay

Cách giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm cực hay

A. Cách thức giải

– Để nhẩm nghiệm của phương trình  ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) ta làm như sau:

+ B1: Tính ∆ = b2 – 4ac. Nếu ∆ < 0 thì không tồn tại nghiệm của phương trình. Nếu  ∆ ≥ 0 thì phương trình có 2 nghiệm x1, x2

+ B2: Trong trường hợp ∆ ≥ 0 sử dụng Vi-et ta nhẩm nghiệm như sau:

– Nếu hệ số a = 1 thì phương trình có dạng x2 + bx + c = 0(*) ta nghiên cứu hệ số c thành quả của 2 số trước rồi kết phù hợp với b để tìm thấy 2 số đáp ứng tổng bằng –b & tích bằng c. Hai số tìm được là nghiệm của phương trình x2 + bx + c = 0. Tóm lại trong trường hợp này ta có kết quả sau

x2 + (u + v)x + uv = 0 ⇒ x1 = -u, x2 = -v

x2 – (u + v)x + uv = 0 ⇒ x1 = u, x2 = v

– Nếu hệ số a ≠ 1 ta chia cả hai vế của phương trình cho a để mang phương trình về dạng (*) rồi nhẩm nghiệm

– Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có 2 nghiệm:

– Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có 2 nghiệm:

Chẳng hạn 1: Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau

a. x2 – 11x + 30 = 0

b. x2 – 12x + 27 = 0

c. x2 + 16x + 39 = 0

Giải

a. Phương trình đã cho có ∆ = 112 – 4.30 = 121 – 120 = 1 > 0 nên có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

Theo Vi-et ta có:

Ta thấy 30 = 15.2 = (-15).(-2) = 10.3 = (-10).(-3) = 6.5 = (-6).(-5) nhưng ta cần chọn hai số có tổng bằng 11 nên hai số đáp ứng (*) là 6 & 5

Suy ra các nghiệm của phương trình là: x1 = 5, x2 = 6

b. Phương trình đã cho có ∆ = 122 – 4.27 = 144 – 108 = 36 > 0 nên có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

Theo Vi-et ta có

Ta thấy 27 = 9.3 = (-9).(-3) = 1.27 = (-1).(-27) nhưng ta cần chọn hai số có tổng bằng 12 nên hai số đáp ứng (*) là 9 & 3

Suy ra các nghiệm của phương trình là: x1 = 3, x2 = 9

c. Phương trình đã cho có ∆ = 162 – 4.39 = 256 – 156 = 100 > 0 nên có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

Theo Vi-et ta có

Ta thấy 39 = 13.3 = (-13).(-3) = 1.39 = (-1).(-39) nhưng ta cần chọn hai số có tổng bằng -16 nên hai số đáp ứng (*) là -13 & -3

Suy ra các nghiệm của phương trình là: x1 = -13, x2 = -3

Chẳng hạn 2: Tính nhẩm nghiệm của phương trình sau

a. 2×2 + 3x + 1 = 0

b. 3×2 – 2x – 1 = 0

Giải

a. Phương trình đã cho có: a – b + c = 2 – 3 + 1 = 0

Suy ra các nghiệm của phương trình là:

b. Phương trình đã cho có: a + b + c = 3 + (-2) + (-1) = 0

Suy ra các nghiệm của phương trình là:

See also  [Update] Tôi đang phát điên lên vì yêu em | anh yêu em đến điên đầu - Xác minh

B. Bài tập

Câu 1: Số nghiệm của phương trình  7×2 – 9x + 2 = 0 là

A. 0

B. 1

C. 2

See also  [Update] 2020 Presidential Election | gop o dia tren win 7

D. 3

Giải

Phương trình đã cho có: a + b + c = 7 + (-9) + 2 = 0

Suy ra các nghiệm của phương trình là:

Lời giải C

Câu 2: Số nào sau đây là nghiệm của phương trình 1975×2 + 4x – 1979 = 0

Giải

Phương trình đã cho có: a + b + c = 1975 + 4 + (-1979) = 0

Suy ra các nghiệm của phương trình là:

Lời giải A

Câu 3: Cho phương trình (m – 2)x2 – (2m + 5)x + m + 7 = 0 (m ≠ 2), cam kết nào sau đây đúng

A. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

B. Phương trình có 2 nghiệm x = -1, x = m + 3 ∀ m ≠ 2

C. Phương trình có nghiệm kép ∀ m ≠ 2

D. Phương trình vô nghiệm ∀ m ≠ 2

Giải

Với m ≠ 2 thì phương trình đã cho rằng phương trình bậc 2 có các hệ số:

a = m – 2, b = -(2m + 5), c = m + 7

Suy ra a + b + c = m – 2 – (2m + 5) + m + 7 = 0

Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm:

Lời giải A

Câu 4: Một nghiệm của phương trình mx2 + (3m – 1)x + 2m – 1 = 0 (m ≠ 0) là

Giải

Với m ≠ 0 thì phương trình đã cho rằng phương trình bậc 2 có các hệ số:

a = m, b = 3m – 1, c = 2m – 1

Suy ra a – b + c = m – 3m + 1 + 2m – 1 = 0

Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm:

Lời giải C

Câu 5: Cho phương trình: (2m – 1)x2 + (m – 3)x – 6m – 2 = 0 ()

Biết rằng phương trình đã cho luôn có một nghiệm x = -2, tìm nghiệm còn sót lại của phương trình theo m

Giải

Vì phương trình đã cho có nghiệm x = -2 nên  ∆ ≥ 0.

Nghĩa là phương trình luôn có 2 nghiệm x1, x2 . Không làm mất tính tổng quát, giả sử x1 = -2

Vận dụng Vi-et ta có:

Lời giải B

Câu 6: Tìm m để phương trình  x2 + 3mx – 108 = 0 có một nghiệm bằng 6. Với giá trị m vừa tìm được tính nghiệm còn sót lại

A. m = 4 & x = -18

B. m = 3 & x = -16

C. m = 2 & x = -15                     

D. m = 1 & x = -19

Giải

Vì x = 6 là nghiệm của phương trình nên:

Với m = 4 phương trình trở thành: x2 + 12x – 108 = 0. Theo Vi-et ta có:

Lời giải A

Câu 7: Tìm nghiệm của phương trình x2 – (m + 4)x + 3m + 3 = 0

A. Phương trình có nghiệm kép x = 2 ∀ m

B. Phương trình có hai nghiệm x = 3, x = m + 1 ∀ m

C. Phương trình có hai nghiệm x = 2, x = m + 2 ∀ m

D. Phương trình vô nghiệm

Giải

⇒ phương trình luôn có nghiệm với mọi m

Phương trình x2 – (m + 4)x + 3m + 3 = 0 ⇔ x2 – [(m + 1) + 3]x + 3(m + 1) = 0

⇒ phương trình có 2 nghiệm: x = 3, x = m + 1

Lời giải B

Câu 8: Biết rằng phương trình x2 – (2m + 1)x + m2 + m = 0 luôn có 2 nghiệm phân biệt. Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình theo m

A. 2m2 – 2m – 1

B. 2m2 + 2m – 1

C. 2m2 + 2m + 1

D. 2m2 – 2m + 1

Giải

Phương trình x2 – (2m + 1)x + m2 + m = 0 ⇔ x2 – [m + (m + 1)]x + m(m + 1) = 0

⇒ phương trình có 2 nghiệm x = m, x = m + 1

Vậy tổng bình phương các nghiệm của phương trình là:

m2 + (m + 1)2 = m2 + m2 + 2m + 1 = 2m2 + 2m + 1

Lời giải là C

Tìm hiểu thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 sàng lọc, có lời giải hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Bank trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay áp dụng trên Android & iOS.


Nhóm học hành facebook Free cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi Free trên social facebook & youtube:

Theo dõi chúng tôi Free trên social facebook & youtube:

Loạt bài Chuyên mục: Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số & Hình học có lời giải có đầy đủ Lý thuyết & các dạng bài được biên soạn bám sát bài viết chương trình sgk Đại số 9 & Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy khuyến khích & chia sẻ nhé! Các comment không phù phù hợp với nội quy comment website sẽ bị cấm comment trọn đời.

See also  [Update] Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn 2021 - Tạo và tải online miễn phí! | sơ yếu lí lịch là gì - Xác minh

chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp


Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Khởi Tố Thầy Ông Nội, Kinh Hoàng Nhất Có Dấu Hiệu Loạn Luân? | SKĐS


tinhthatbonglai thayongnoibibat khoitoletungvanloanluan
SKĐS | Ngay trong sáng 5/1, Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai đã chính thức bị khởi tố về các tội scam, lợi dụng quyền tự do dân chủ & đáng Note có triệu chứng loạn l.u.â.n. Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 412022, đơn vị cảnh sát tỉnh Long An đã khởi tố vụ án & khởi tố bị can với ông Vân về tội danh trên.
Mời quý vị & các bạn tìm hiểu thêm: Tổng Khung Hình Phạt “Thầy Ông Nội” Người Đứng Đầu Tịnh Thất Bồng Lai Có Thể Đối Mặt Là Gì? https://youtu.be/blJR419UcUA
🔆Nút Share của các bạn hiện tại rất hữu dụng

See also  [Update] Tôi đang phát điên lên vì yêu em | anh yêu em đến điên đầu - Xác minh

👍Báo Sức khỏe & Đời sống – Đơn vị ngôn luận của Bộ Y tế
🖥Trang web: http://suckhoedoisong.vn/
💻 FanPage: https://www.facebook.com/baosuckhoevadoisong/
💻Youtube: https://bit.ly/Baosuckhoevadoisong
💻Tiktok: https://bit.ly/3hOWND9
skds suckhoedoisong

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Toán học lớp 9 – Bài 2 – Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn – Tiết 1


Toán học lớp 9 Bài 2 Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn Tiết 1
Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và chuyên sâu một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển suy nghĩ và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất tri thức căn bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại tri thức , song song cả thầy & cô có trên 10 năm kinh nghiệm để chỉ dẫn tận tình trên các clip đã phát & trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) là hoàn toàn Free các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Mục lục các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbAu0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Mục lục các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Mục lục các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Mục lục các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6Iu0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Mục lục các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có thắc mắc nào về bài học các em hãy phản hồi bên dưới nhé 🙂 thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) Free & update các bài học tiên tiến nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Fb của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
Đăng kí khóa học online tại đây :
https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit
@@@ Các nhà marketing nếu có nhu cầu marketing sản phẩm trên kênh thầy quang ( TOÁN HÓA SINH ) thì liên hệ qua gmail :
quangleloigl@gmail.com . Thank you

Toán học lớp 9 - Bài 2 - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 1

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC HAI – TÌM X – ÔN THI TOÁN 9 – LUYỆN THI VÀO LỚP 10 (P1)


See also  [Update] 2020 Presidential Election | gop o dia tren win 7

(*9*)

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC HAI TÌM X ÔN THI TOÁN 9 LUYỆN THI VÀO LỚP 10
► ĐĂNG KÍ HỌC OFFLINE: THẦY CƯỜNG 09.76.79.85.58 HÙNG SƠN ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN
► NHÓM TOÁN THẦY CƯỜNG: https://www.facebook.com/groups/loptoanthaycuong
► Fanpage: https://www.facebook.com/hoctoanthaycuong
► ĐỪNG QUÊN LIKE SHARE VÀ SUBSCRIBE ĐỂ ỦNG HỘ THẦY! https://goo.gl/bRVa2w
► XEM THÊM BÀI GIẢNG TRÊN BLOG: http://hoctoancap2.com
Fanpage:
► COMMENT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN BÊN DƯỚI VIDEO, XIN CẢM ƠN !
(❤‿❤) KẾT NỐI
★ Youtube channel: https://goo.gl/zXAQXo
★ SUBSCRIBE: https://goo.gl/bRVa2w
★ Google+: https://goo.gl/LZ8g3y

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC HAI - TÌM X - ÔN THI TOÁN 9 - LUYỆN THI VÀO LỚP 10 (P1)

Toán 9 – Cách giải phương trình bậc 2, giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm, hệ thức Viet


Nhiều ba mẹ & học viên nhắn tin nhờ cô tư vấn chọn loại laptop, iPad tablet & apple pencil thích hợp để học online.
Sau nhiều năm sử dụng để học hành & giảng dạy cô tin dùng một số sản phẩm sau.
Các em đọc qua ở backlink dưới đây nhé: https://susu90.kol.eco
♥♥♥♥♥♥♥♥ Dạng toán này luôn hiện ra trong đề thi TS & chiếm 1đ. Đây là dạng căn bản nên bất kỳ bạn nào cũng cần phải làm được em nhé.
♥♥ Welcome back to my channel!

HoccungMsTuyet Tuyểnsinhvào10mônToán

See also  [Nên Xem] Lời chúc sinh nhật hay, ý nghĩa tặng bạn bè, người thân yêu, Happy Bir | lời chúc sinh nhật ý nghĩa - Xác minh

♡ Các Trò tiếp tục phản hồi đề cần giải nhé. Chúc các em ôn tập được nhiều tri thức. Tự tin bước vào kỳ thi nhé em

♡ CLICK TO SUBSCRIBE: https://bit.ly/2DJpWOf
♡ Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoccungMs.Tuyet
▶ để gia nhập kiểm soát 1 tiết & học kỳ cùng các bạn em nhé.

♡♡♡ Playlist
1. TIẾNG ANH CHO HS MẤT GỐC
https://www.youtube.com/watch?v=wGSaDbCvxoMu0026list=PLoXStX_pVftvyD6MIcbEKbubISIyq7RF9
2. HÓA CHO HS MẤT GỐC:
https://www.youtube.com/watch?v=_kQdzX6uy9Yu0026list=PLoXStX_pVfts9mFUKYen7mvarAKT2Q96o

2. TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN TOÁN
https://www.youtube.com/watch?v=g6yvEXSLLU4u0026list=PLoXStX_pVftv7n5kNIiHR19JtXnOjRQ9V

▶ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG RA THI TS
https://www.youtube.com/watch?v=g6yvEXSLLU4u0026list=PLoXStX_pVftv3BGVHvVpoXTQwHznDa4Ki

3. TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN ANH
https://www.youtube.com/watch?v=14bjyxG_N9wu0026list=PLoXStX_pVftvy1O1VkOvhG_HhkY0vI3Gi

2. LỚP 9:
https://www.youtube.com/watch?v=4HmW4SEammku0026list=PLoXStX_pVftuKiINB5d6V8z6Sw_UlywJ8

3. LỚP 10

▶ TOÁN ĐẠI 10 :
https://www.youtube.com/watch?v=2OtjNUDUC1su0026list=PLoXStX_pVftssLp0uE7xtCjHROzD5RKVz

▶ TOÁN HÌNH 10:
https://www.youtube.com/watch?v=idRqhUaCrLQu0026list=PLoXStX_pVftvdIhFGSi0HQEs1eLKRCirm

▶ TIẾNG ANH 10:
https://www.youtube.com/watch?v=2OtjNUDUC1su0026list=PLoXStX_pVftssLp0uE7xtCjHROzD5RKVz

▶ HÓA HỌC 10:
https://www.youtube.com/watch?v=LIxqdwG34Lsu0026list=PLoXStX_pVfttkIKde4jTczQe2JQDeGFdU

4. LỚP 12 u0026 THPTQG :
https://www.youtube.com/watch?v=nekpXkGgQaEu0026list=PLoXStX_pVftsP8X1LwKhegxMyz2YQP1S1

Toán 9 - Cách giải phương trình bậc 2, giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm, hệ thức Viet

Cân bằng PT hóa học khó bằng laptop (Em nào học pp electron rồi thì không nên xem video này nhé )


Kênh tmt tuấn là kênh dạy bảo sẽ chia sẻ toán bộ tri thức ( TOÁN , LÍ , HÓA , TOÁN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACALL ) bài tập sách giáo khoa trung học nền tảng & chương trình học từ
căn bản đến chuyên sâu ÔN THI HỌC SINH GIỎI .
Sẽ giúp các em chớp lấy các tri thức căn bản & chuyên sâu một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền móng tri thức bền vững để tiến triển suy nghĩ & trí tuệ & giúp các em có tri thức để học cấp 3 tốt được & đạt được những ước mong nguyện vọng của riêng mình .
Chúc các em thành công.
Kênh TMT TUẤN ( TOÁN HÓA – LÍ TOÁN MÁY TÍNH ) là hoàn toàn Free các em nhé , mau mau đăng kí để học nhé
Mục lục phát Toán Học 9:https://www.youtube.com/playlist?list=PLlzel82P8TkZKcJaW9u4NtwXfVWZvrVj
Mục lục phát Hóa học 9:https://www.youtube.com/playlist?list=PLlzel82P8TkYT70i_NfJeqPKQCXq0z1KA
Mục lục phát Vật lí 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlzel82P8Tkafdp8i_TUtaGedOvC_4yx0
Mục lục phát Toán Học 8:https://www.youtube.com/playlist?list=PLlzel82P8TkbVfjNQlSnc7eRiFItZrlaP
Mục lục phát Hóa Học 8 :https://www.youtube.com/watch?v=KC5syMFuooQu0026list=PLlzel82P8TkbCmIvgs1MrdxF_wNcoVtTJ
☞ Đăng kí kênh /Subsribe youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCCFNsL2bhNfZ8f7ToQsCGJw?view_as=subscriber
☞ Fb tmt minh :https://www.facebook.com/profile.php?id=100008005841290
Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có thắc mắc nào về bài học các em hãy phản hồi bên dưới nhé

Cân bằng PT hóa học khó bằng máy tính (Em nào học pp electron rồi thì không nên xem video  này nhé )

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.tips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. cách giải phương trình lớp 9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments