[Miễn Phí] Bài 11. Trình bày bìa sách | trình bày bìa sách đơn giản – Xác minh

trình bày bìa sách đơn giản: Here is a bài viết related to this topic.

Ngày đăng: 01/11/2017, 22:36

Trình baøy GV: Nguyễn Tiến Hoàng BÀI 11 Vẽ bài trí BÌA SÁCH Thuỷ Phù, ngày 10 tháng 11 năm 2007 PHÒNG GDvàamp;điện thoại HƯƠNG THỦY TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ BÌA SÁCH 11 Những hình ảnh có trên bìa sách: I. QUAN SÁT NHẬN XÉT Chữ: Tên cuốn sách, tên Author, tên nhà xuất bản. Hình minh họa. Màu sắc: màu của chữ, màu của hình minh họa, màu của nền. Trình baøy Vẽ bài trí BÀI BÌA SÁCH Trình baøy II. CÁCH TRÌNH BÀY 1. Chọn bài viết Thiếu nhi, văn học, chính trị, tiểu thuyết, lịch sử…. Chọn bài viết để trình bày chữ & hình cho thích hợp. 11 Vẽ bài trí BÀI BÌA SÁCH Trình baøy 2. Tìm bố cục a. Chữ Chữ chính: là nhan đề của cuốn sách thường lớn nhất. Chữ phụ: là tên Author & nhà xuất bản. 11 Vẽ bài trí BÀI Chữ là phần chính trong bìa sách. BÌA SÁCH Trình baøy 2. Tìm bố cục a. Chữ Chữ có thể sắp đặt đối xứng qua trục hoặc luân chuyển một bên (tên Author & nhà xuất bản thường nằm ở trên & dưới cùng). 11 Vẽ bài trí BÀI Cách sắp đặt bố cục chữ: BÌA SÁCH Trình baøy 2. Tìm bố cục b. Hình Thường là hình vẽ, ảnh chụp hoặc phiên bản của các tác phẩm văn nghệ. Hình là phần phụ trong bìa sách. 11 Vẽ bài trí BÀI BÌA SÁCH Trình baøy Cách sắp đặt bố cục hình: Hình có thể nằm ở phần trên hoặc dưới, bên trái hoặc phải của bìa sách. Hình có thể chiếm 1/3, 2/3,1/2 hoặc tràn cả bìa sách. 11 Vẽ bài trí BÀI b. Hình 2. Tìm bố cục BÌA SÁCH Trình baøy 3. Màu sắc Thường sử dụng nhiều hòa sắc khác nhau như tương đồng, tương phản hoặc bổ túc, tùy vào chuyên mục & bài viết cuốn sách. Lưu ý logo của nhà xuất bản. 11 Vẽ bài trí BÀI BÌA SÁCH Trình baøy TRANH CỦA HỌC SINH NĂM TRƯỚC 11 Vẽ bài trí BÀI BÌA SÁCH Trình baøy III. BÀI TẬP Trình bày một bìa sách trên tờ giấy A4 Màu sắc không giới hạn. 11 Vẽ bài trí BÀI Các em chuẩn bị đồ dung cho tiết học TRƯỜNG THvàamp;THCS BÙI THỊ XUÂN Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM 1.Xem xét hình sau: Trên hình ảnh đồ dùng gì? Đĩa, chén Trống đồng Khăn thổ cẩm Quạt giấy Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM Bài trí đường Những đồ dùng có Màu sắc bài trí diềm đồkhơng vật đường diềm hìnhmục thức tranggì? trí nhằm đích tơ nào? đồ dùng gì? Đĩa, chén Trống đồng Quạt giấy Khăn thổ Khiến cho đồ dùng đẹp Những vật Họa tiếtđồ giống hơn, đa dạng hơn, bài trí, hình màu giống trang thứctrọng bài trí đường diềm Những hoa văn thường dùng để bài trí đường diềm ? Màu sắc Hình hoa hoa văn đối với màu nền?Hình kỉ hà Nền đậm Hìnhhoa tiết màu nhạt, nhạt hoa văn màu Hình vật đậm Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM Thế đường diềm? Định nghĩa: Đường diềm cách thức bài trí kéo dài mà hoạ tiết bài trí lặp lặp lại đặn liên tục hạn chế hai đường cùng lúc (thẳng, cong tròn) Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM * Trình bày ngun tắc bài trí Có hai ngun đường diềm?tắc Nhắc nhở lại Nhắcnào lại làlàhình Thế nhắcthức lại?lập lập lại một nhóm hoa văn Đan xen Đan xen làlàhình Thế xen thức kẽ sử dụng nhóm hoa văn đan xen với nhóm hoa văn Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM Hình 3: đan xen Hình 4: nói lại Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM HÃY NÊU MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG DIỀM? Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM II CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM  Tiến hành theodiềm bước Để bài trí đường cần tiến hành  Bước Kẻ haiNêu đường cùng lúc bao nhiêu1:bước? cácthẳng bước?  Bước 2: Tìm bố cục, chia khoảng để vẽ hoạ tiết nói lại xen kẻ Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM II CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN  Bước 3: Vẽ hoạ tiết bỏ vô mảng hình Bước 4: Vẽ màu Khi vẽ màu cần cảnh báo điều gì? – Tìm màu đậm nhạt để làm hoạ tiết – Tìm màu có hồ sắc riêng, hoạ tiết giống tô màu giống  Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM III THỰC HÀNH  Vẽ bài trí đường diềm tùy thích Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Thắc mắc tập củng cố :   Nêu bước tiến hành bài trí đường diềm ? Hãy chọn câu giải đáp nhất:  Đường diềm hai đường thẳng khơng có hạn chế  Đường diềm hai đường thẳng cùng lúc khơng có hạn chế bài trí  Đường diềm cách thức bài trí kéo dài mà hoạ tiết bài trí lặp lặp lại đặn liên tục hạn chế hai đường cùng lúc (thẳng, cong tròn) CÂU ĐỐ Đèn lồng thắp vàng au, chim ăn hẹn sau trả vàng Quả tròn trùng trục, mặc áo nhẵn ghê, bên chứa ngọc, hạt nhiều nhiều ghê, ngon thật ngon.  21 Quả cái tên dịu êm, bầu sữa mẹ ni em thuở 4 Trong trắng ngồi xanh, bọc nước, mưa ba năm khơng ướt, hạn sáu tháng khơng khơ Là gì? Miệng tròn chứa nước quanh năm Thích bàn ơm bó hoa tươi Là gì? Miệng tròn ngửa, uống nước sôi Bụng chả vui tài Bốn mùa thích giúp người Bạn với cậu ấm Là gì? Xin chân tình cảm ơn q thầy ! Các cô giáo, giáo viên về dự Hội Giảng Môn Mỹ Thuật- Lớp 8 Năm học 2009 – 2010 ? – – I.Xem xét đánh giá -Bìa sách trổ tài nội dung của cuốn sách thông qua chữ, hình ảnh & màu sắc. – Bìa sách là “ gương mặt” của quyển sách, nên thường được bài trí đẹp nhằm thu hút sự Note của độc giả. I.Xem xét đánh giá – Cách trình bày rất phong phú & đa dạng về mẫu mã       … I.Xem xét đánh giá I.Xem xét đánh giá Toàn thể bìa sách gồm 3 phần: – Phần bìa chính (mặt trước) – Phần gáy sách – Phần bìa phụ (mặt sau)  ! ”#$%”  &%’()*+,-’.) %/ &%’()%-’.) *+,/ &%’(01 ‘./ 23*0456 78+/ 8049’, :*049’ ,;< … I.Xem xét đánh giá =+,> ?56-@/  =+,A & ”BCDE - E4F =+,G H@4#I / =+,J 7I#D’09’K *#6F II. Cách vẽ I. Quan sát nhận xét =+,> ?56-@/  =+,A & ”BCDE - E4F =+,G H@4#I / =+,J 7I#D’09’K *#6F II. Phương pháp vẽ I. Xem xét đánh giá – Một số bài vẽ của chúng ta học viên: I.Xem xét đánh giá II. Phương pháp vẽ Một số biểu trưng nhà xuất bản : II. Phương pháp vẽ III. Thực hành I. Xem xét đánh giá Trình bày một bìa sách (Tự chọn loại sách, khuôn khổ, màu sắc,…) GV THỰC HIỆN: LÊ CÔNG TRƯỜNG ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS TÂN MỸ DẠY TỐT HỌC TỐT Em hảy nối cột A với cột B cho đúng. KI M TRA BÀI CŨỂ Cột A TÊN TÁC GIẢ Cột B TÊN TÁC PHẨM 1) Nguyễn Sáng. 2) Bùi Xuân Phái. 3) Trần Văn Cẩn. a/ Tát nước đồng chiêm. b/ Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ. c/ Phố cổ. d/ Con đọc bầm nghe. e/ Giặc đốt làng tôi. ? Giải đáp: Bức họa có tên là “Tát nước đồng chiêm”, chất liệu sơn mài, Author Trần Văn Cẩn. Bài viết bức họa ca ngợi tình ái lao động. KI M TRA BÀI CŨỂ Thắc mắc: Bức họa có tên là gì? Vật liệu của bức họa? Author là ai? Bài viết bức họa đề cao điều gì? ? Trò chơi: “Ai nhanh h n !ơ ” Em hãy đoán xem đây là gì? 2. Nó có chữ & bài trí hình ảnh đẹp ? 3. Nó được coi là diện mạo của quyển sách ? 1. Một thứ rất thiết yếu cho quyển sách ? ĐÁP ÁN: BÌA SÁCH Bìa sách được xem như diện mạo của quyển sách nên bìa sách cần phải được trang trí đẹp. M thu t ĩ ậ 8 Bài 11 TUẦN 13 – TIẾT 13 BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH TUẦN 13 – TIẾT 13 I) QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Thắc mắc 1: Em hảy cho biết đây là những loại sách gì? Giải đáp: Sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách văn học văn nghệ, sách chính trị. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH TUẦN 13 – TIẾT 13 I) QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Thắc mắc 2: Em hảy cho biết bìa sách trổ tài cái gì của tác phẩm? Giải đáp: Bìa sách trổ tài bài viết của tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ & màu sắc. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH TUẦN 13 – TIẾT 13 I) QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Thắc mắc 3: Em hảy cho biết trên bìa sách thường có các phần nào? Giải đáp: Trên bìa sách thường có các phần: Tên cuốn sách, tên Author, tên nhà xuất bản & biểu trưng, tranh ảnh minh hoạ. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH TUẦN 13 – TIẾT 13 I) QUAN SÁT, NHẬN XÉT: Thắc mắc 4: Có mấy cách trình bày bìa sách? Giải đáp: Bìa sách trình bày chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình bài trí. […]… bìa sách: Bìa sách trình bày chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình bài trí TUẦN 13 – TIẾT 13 BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH II) CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: Các em Note xem xét hình đề xuất để giải đáp thắc mắc Thắc mắc: Cách trình bày bìa sách tiến hành qua các bước nào? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 8 8 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TUẦN 13 – TIẾT 13 BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY… BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH I) QUAN SÁT, NHẬN XÉT: (HS ghi đánh giá) – Có nhiều loại sách: Sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách văn học văn nghệ, sách chính trị – Bìa sách trổ tài bài viết của tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ & màu sắc – Trên bìa sách thường có các phần: Tên cuốn sách, tên Author, tên nhà xuất bản, biểu trưng & tranh ảnh minh hoạ – Có nhiều cách trình bày bìa. .. bìa sách sau BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 8 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1 2 Thắc mắc: Em có đánh giá gì về hai bìa sách này? Các em tìm hiểu thêm một số bài vẽ của các anh chị năm học trước TUẦN 13 – TIẾT 13 BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH III) BÀI TẬP: Trình bày một bìa sách có kích thước: 15 x 21 cm Tên sách tự chọn Các em cảnh báo khi thực hành: – Đúng kích cỡ đã cho – Xếp đặt bài vẽ ngay giữa tờ giấy… TRÍ: TRÌNH BÀY BÌA SÁCH II) CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: Tiến hành qua các bước sau: – Xác định loại sách, tìm kích cỡ & kẻ khung hình – Tìm bố cục: Phân tách mảng chữ, mảng hình – Tìm kiểu chữ & hình minh hoạ cho thích hợp bài viết – Tìm màu: Trang nhã hay rực rở tuỳ thuộc vào bài viết sách BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP. GV: BÙI THỊ ANH THƯ Kiểm soát bài cũ: Câu 1: Hãy kể tên một số vật liệu sử dụng trong giai đoạn 1954-1975? Câu 2: Hãy nêu một số tác phẩm của vật liệu sơn dầu? Giải đáp: Câu 1: Sơn mài, sơn dầu, màu bột, lụa, tranh khắc gỗ. Câu 2: Một buổi cày( Lưu Công Nhân), Đồi cọ ( Lương Xuân Nhị), Công nhân cơ khí( Nguyễn Đỗ Cung)… I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: – Hãy xem xét một số bìa sách. ? Em có đánh giá gì về bìa sách? ? Công dụng của nó so với quyển sách như vậy nào? + Bìa sách là diện mạo của quyển sách thu hút sự Note của đọc giả & trổ tài bài viết của quyển sách thông qua cách trình bày( màu sắc, hình ảnh minh họa, chữ… ) BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: ? Có rất là nhiều loại sách, hãy kể tên những loại sách mà em biết? BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: – Sách gồm có những loại : + Sách thiếu nhi. + Sách giáo khoa. + Sách chính trị. + Sách kĩ năng. + Sách văn học. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: ? Trên bìa sách thường có những gì? + Tên Author. + Tên tác phẩm. + Tên nhà xuất bản & biểu trưng. + Hình ảnh minh họa. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: – Một số nhà xuất bản & biểu trưng. BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. • Bìa sách gồm hai phần là chữ & hình, trong đó phần chữ là chính( thậm chí có bìa sách không có hình) II: CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ. TRÌNH BÀY BÌA SÁCH. II: CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: • 1. Phần chính: – Phần chính của bìa sách là chữ. – Chữ chính là nhan đề của quyển sách thường lớn nhất, chữ phụ là tên Author & nhà xuất bản. – Người ta thường dùng các loại chữ nét thanh nét đậm, chữ nét đều hoặc chữ biến thể trong bài trí bìa sách. […]… dưới cùng) BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ TRÌNH BÀY BÌA SÁCH II CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: 4 Màu: – Thường sử dụng nhiều hòa sắc khác nhau như màu tương đồng, tương phản, bổ túc tùy vào bài viết của sách BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ TRÌNH BÀY BÌA SÁCH III BÀI TẬP: – Xem một số bài vẽ của học viên năm kia Trình bày một bìa sách trên tờ giấy A4 Màu không giới hạn Nhận xét kết quả học hành Đánh giá nhận xét một số bài về:…BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ TRÌNH BÀY BÌA SÁCH II: CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: • 2 Phần phụ: – Phần phụ của quyển sách là hình – Thường là hình vẽ ( theo cách tả thực, cách điệu), ảnh chụp hoặc các phiên bản của các tác phẩm văn nghệ BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ TRÌNH BÀY BÌA SÁCH II CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH: 3 Bố cục: – Phải sắp đặt hài hòa thuận mắt giữa chữ… sinh năm kia Trình bày một bìa sách trên tờ giấy A4 Màu không giới hạn Nhận xét kết quả học hành Đánh giá nhận xét một số bài về: + Bài viết + Bố cục + Hình vẽ + Màu sắc Căn dặn: -Giải quyết bài vẽ – Chuẩn bị bài sau CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP CHÚC SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TỐT TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG Bài 11 : Vẽ bài trí TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 2) Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ màu) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT Em cho biết bìa sách có công dụng sách? -Bìa sách thể bài viết sách thơng qua chữ, hình ảnh màu sắc – Bìa sách “ gương mặt” sách, nên thường bài trí đẹp nhằm lôi kéo ý bạn đọc Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ màu) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT Trên bìa sách thường có phần gì? + Tên Author + Tên tác phẩm + Tên nhà xuất biểu trưng + Hình ảnh minh họa TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ màu) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT – Cách trình bày phong phú đa dạng mẫu mã Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ màu) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT Cách thức trình bày bìa sách: + Tªn t¸c phÈm ë trªn, phÇn minh ho¹ ë + Tªn t¸c phÈm ë dưới, phÇn minh ho¹ ë trªn + ChØ dïng chữ ®Ĩ trang trÝ Bµi 12 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT – Sách gồm có loại nào? + Sách thiếu nhi + Sách giáo khoa + Sách trị + Sách kỹ thuật + Sách văn học Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I QUAN SÁT, NHẬN XÉT Một số biểu trưng nhà xuất bản: Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ – Bước 1: Xác định chuyên mục sách, kẻ khung – Bước 2: Tìm bố cục (mảng hình, mảng chữ) – Bước 3: Kẻ chữ vẽ hình minh họa cho phù phù hợp với bài viết Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ – Xem số vẽ học viên năm kia Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II III QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ THỰC HÀNH Trình bày bìa sách tờ giấy A4 Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết Vẽ hình) I II III IV QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ THỰC HÀNH NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ + Bài viết + Bố cục + Hình vẽ V Dăn dò: Chuẩn bị vẽ hình tiết 1, bút màu để thực hành vẽ bài trí “Trình bày bìa sách” (tiết 2, vẽ màu) CẢM ƠN CÁC THẦY CƠ ĐÃ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP CHÚC SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TỐT […]…Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 1 Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 1 Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 1 Vẽ hình) I II QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ – Xem một số bài vẽ của học viên năm kia Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 1 Vẽ hình) I II III QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ THỰC HÀNH Trình bày một bìa sách trên tờ giấy A4 Bµi 11. .. II III QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ THỰC HÀNH Trình bày một bìa sách trên tờ giấy A4 Bµi 11 TRÌNH BÀY BÌA SÁCH (Tiết 1 Vẽ hình) I II III IV QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁCH VẼ THỰC HÀNH NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ + Bài viết + Bố cục + Hình vẽ V Dăn dò: Chuẩn bị bài vẽ hình tiết 1, bút màu để thực hành vẽ bài trí Trình bày bìa sách (tiết 2, vẽ màu) CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP CHÚC SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM … riêng, hoạ tiết giống tô màu giống  Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG… liên tục hạn chế hai đường cùng lúc (thẳng, cong tròn) Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM * Trình bày ngun tắc bài trí Có hai ngun đường diềm?tắc Nhắc nhở lại… sử dụng nhóm hoa văn đan xen với nhóm hoa văn Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM Hình 3: đan xen Hình 4: nói lại Bài 14: Vẽ bài trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM I THẾ

Xem Thêm  Hướng Dẫn Cách Đổi Sdt Garena Khi Bị Mất Số Điện Thoại Và Email - đổi số điện thoại garena bằng email

– Tìm hiểu thêm –

Tìm hiểu thêm: Bài 11. Trình bày bìa sách, Bài 11. Trình bày bìa sách, Bài 11. Trình bày bìa sách, I. THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM, II. CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN, Thắc mắc & bài tập củng cố :


Thách ai xem video không chảy nước vãi


►Backlink Donate: https://playerduo.com/page5e927f70894fef4f9669478f
►Liên hệ công việc, tiếp thị: duykhafoot@gmail.com
►Like face mình đi các bạn: https://www.facebook.com/daitonytv/
►Group nè cả nhà: https://www.facebook.com/groups/836900406849005
►Kênh làm về game của A Đại nhé: https://www.youtube.com/channel/UCKxyakIRp9uXsHcqiLxjP6A
►Hãy Like, Đăng Ký để Đại có động lực ra videos nhiều hơn nhé !!
►Đừng ngại đề xuất game ở dưới phần phản hồi nhé cả nhà !
►Chúc cà nhà xem videos thật vui vẻ
adaitonytv tonytv adai

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Cách Xóa Chữ Viết Biến Thành Trang Giấy Trắng Đỡ Tốn Tiền Mua Vở / Tái Chế Vở Đã Viết Thành Mới.book


cach lam moi cuon tap vo viet roi thanh vo moi cach xoa chu tren cuon tap viet cach xoa chu viet cach tai che cuon vo da viet roi lam sao xoa muc viet bi renew old books trang giay trang
ngày từ bây giờ tôi có 1 cái phương thức cực hay này là cách xóa chữ viết bi trên tập vở thành trang giấy trắng cách tái chế tập vở đã viết rồi làm sao xóa mực viết bi biến 1 cuốn vở viết rồi thành 1 cuốn vở tập mới như mới mua đỡ tốn tiền mua vở mới chỉ dẫn xóa mực bút bi cách xóa mực trên tập vở cuối năm làm cách nào để không mua tập vở mới phương thức hay với vở tập vơi 1 cây bút bi có thể xóa được khi tất cả chúng ta hơ lên lửa cây bút bi tự mất tích khi hơ lửa cách tái chế giấy
levanloc thanhmeovn meodoisong
Thư điện tử : levanlocvlognet@gmail.com
Kênh Thánh Phương thức Việt Nam mọi người vào đăng ký nha : https://www.youtube.com/channel/UCnON…
Đặc Trị Đau Răng u0026 Tư Vấn Khách : ☎️ 0906608650
Like Fanpage : https://www.facebook.com/levanlocvlog
FB / Lê văn Lộc
Quyên Góp Ủng Hộ Kênh : https://www.youtube.com/channel/UCa4JY3iHD7_uzwYvPHxPWA/join

Xem Thêm  [Nên Xem] Những Nguyên Liệu Nấu Ăn Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Ingredients – Thdcanada.com.vn | ăn trong tiếng anh là gì - Xác minh

Cách Xóa Chữ Viết Biến Thành Trang Giấy Trắng Đỡ Tốn Tiền Mua Vở / Tái Chế Vở Đã Viết Thành Mới.book

Quá trình vẽ mắt anime của mình từ năm lớp 1 đến lớp 6 của mình


Có đẹp không moi người

Quá trình vẽ mắt anime của mình từ năm lớp 1 đến lớp 6 của mình

Vẽ bài trí bìa sách – Mỹ thuật 8 / Trình bày bìa sách / Vẽ bìa sách truyện cổ tích


❤️❤️❤️ Cảm ơn các bạn đã xem video! Các bạn đừng quên nhấp vào ► Đăng Ký Kênh & biểu tượng phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video tiên tiến nhất nhé ❤️❤️❤️
subscribe. : https://www.youtube.com/channel/UCB7aGX7kf7F9LbDvDYXWhA?sub_confirmation=1
facebook : https://www.facebook.com/ktlovedrawing
Nguồn music: https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
vẽbìasách vẽtrangtríbìasách vebiasachtruyencotich ktlovedrawing mythuat8

Vẽ trang trí bìa sách - Mỹ thuật 8 / Trình bày bìa sách / Vẽ bìa sách truyện cổ tích

Trình bày bìa sách _ Dung Thuy


Bìa sách bao gồm:
1. Tên sách
2. Hình ảnh minh họa
3. Tên Author
4. Logo & tên Nhà xuất bản

Trình bày bìa sách _ Dung Thuy

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waystips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. trình bày bìa sách đơn giản

Trả lời