Sunday, January 16, 2022
HomeDownloadMẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới...

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới nhất 2021

ĐIỀU IX: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

ĐIỀU VIII: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê xe tải ( Bên A ).

Bạn đã tìm mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn? Dưới đây Vận Tải Bốn Mùa sẽ phân phối cho bạn mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới nhất, đang được nhiều người vận dụng, sẽ có kèm backlink Download về cho bạn tiện sử dụng.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ XE TẢI DÀI HẠN

( Số: ………………………………………….)
( V/v: cho thuê xe tải dài hạn )

 • Căn cứ Bộ luật hình sự được quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa VN khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào khả năng phân phối nhu cầu của mỗi bên.

Bây giờ, ngày …. tháng …. năm 2021 tại văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ: ( Gọi tắt là bên A )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA.

Địa chỉ          : ………………………………………………………..
Đại diện ông : ………………………………………………..
Smartphone     : 024.39.124.124  –  0979.217.635  –  0373.124.124.
Mã số thuế     : …………………………………………………….
Account số   : ……………………………………………………

BÊN THUÊ: ( Gọi tắt là bên B )

…………………………………………………………………………………

Địa chỉ          : ………………………………………………………..
Đại diện ông : ……………………………………………………….
Smartphone    : …………………………………………………………
Mã số thuế     : …………………………………………………….
Account số   : ……………………………………………………

Sau thời điểm thương thuyết và trao đổi, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: XE TẢI THUÊ

1. Dấu hiệu xe tải cho thuê:

 • Biển kiểm tra: ……………………………….. ( đăng ký lần đầu ngày: ………………… )
 • Nhãn hiệu : …………………………………………………………………………………………….
 • Loại xe : …………………………………………………………………………………………………
 • Màu xe : …………………………………………………………………………………………………
 • Số máy: …………………………………………………………………………………………………
 • Số khung: ……………………………………………………………………………………………..
 • Số chổ ngổi: …………………………………………………………………………………………..

2. Giấy đăng ký xe số: …………………….. do Phòng Công an giao thông Cảnh sát ………….…….. cấp ngày: …………..

3. Sổ cấp phép kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: …………… do Cục đăng kiểm VN- Bộ Giao thông vận tải cấp.

ĐIỀU II: GIÁ THUÊ XE TẢI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê xe tải nêu tại điều 1 của hợp đồng đó là: ………………………. đồng / Tháng.

See also  Lời bài hát Không Giờ Rồi
See also  Mẫu PSD và Vector & PNG Miễn phí Tải - Pikbest

( Bằng chữ: ………………………………………………………………. trên một tháng )

2. Mẹo thanh toán:

 •  Mẹo thanh toán: Thanh toán 01 lần ( hoặc trao đổi giữa các bên ).
 • Cách thức thanh toán: CK hoặc TM.
 • Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo Điểm 2 Điều II của Hợp Đồng này. Thì Bên B phải thanh toán với mức lãi suất 1% / ngày trên số dư nợ quá hạn, số ngày quá hạn không vượt quá 05 ngày.
 • Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt: người nhận tiền cần có giấy giới thiệu của Bên A.

ĐIỀU III: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày ……./ ….. / 2021.
 2. Khi hai bên đã giải quyết đầy đủ nghĩa vụ của mình theo trao đổi trong Hợp đồng xem như Hợp đồng đã thanh lý.
 3. Mọi bổ sung, bố trí của Hợp đồng phải được sự đồng ý của cả hai bên bằng biên bản bổ sung hoặc phục lục hợp đồng và phần không tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU IV: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

1. Thời hạn, vị trí giao xe tải:

 • Việc bàn trả xe tải cho thuê và toàn thể giấy tờ của xe được nêu tại điều I của hợp đồng này. Được thực hiện sau thời điểm hợp đồng có công chứng và hai bên tự chịu bổ phận trước luật pháp.
 • Vị trí bàn trả xe cho thuê tại bãi xe của bên A, hoặc tại địa chỉ thống nhất giữa hai bên.

2. Mẹo bàn trả xe tải cho thuê.

 • Trực tiếp bàn trả xe cho thuê giữa hai bên không qua chung gian.

ĐIỀU V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê xe tải ( Bên A ).

 • Bên A có nghĩa vụ bàn trả phương tiện cho thuê được nêu tại điều I của hợp đồng.
 • Bên A có quyền được nhận lại xe tải cho thuê cùng giấy tờ liên quan được nêu tại điều I của hợp đồng. Ngay sau thời điểm hợp đồng hết hiệu lực.
 • Bên A có quyền thu được tiền cho thuê xe tải theo điều 2 của hợp đồng này.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng khi Bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của Bên A hoặc Bên B có hành vi trái luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê xe tải ( Bên B )

 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Bên A theo đúng giá thuê xe tải và thời gian quy định. Được trổ tài rõ tại điều II của hợp đồng này.
 • Có nghĩa vụ giữ gìn xe tải và các giấy tờ xe liên quan trong thời gian hợp đồng còn giá trị.
 • Có nghĩa vụ trả lại xe tải thuê và các giấy tờ liên quan cho Bên A sau thời điểm hợp đồng hết hiệu lực.
 • Có nghĩa vụ tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ và các quy định của bản địa về điểm dừng, đỗ xe tải, giữ gìn xe tải trong thời gian thuê xe;
 • Tự chịu bổ phận trước luật pháp trong công cuộc sử dụng xe tải, xảy ra các vấn đề vi phạm.
 • Tự chịu bổ phận và bồi hoàn thiệt hại cho bên thứ 3 do trong công cuộc sử dụng xe tải thuê gây nên.
 • Bên B cần có bổ phận giữ gìn, bảo trì, sửa chữa xe khi được giao xe.
 • Tự thanh toán và chịu bổ phận sửa chữa xe tải do bị hỏng hóc trong thời gian sử dụng xe tải thuê.
 • Bên B có nghĩa vụ chi trả các ngân sách sử dụng xe tải thuê trong thời gian thuê.
 • Bên B có Quyền lợi được nhận xe tải thuê và các giấy tờ liên quan đến xe được nêu tại điều I của hợp đồng này.
See also  Danh sách 8 phần mềm gỡ ứng dụng tốt nhất 2021

ĐIỀU VI: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Hợp đồng thuê xe tải dài hạn được công chứng tại đơn vị luật pháp, mọi ngân sách đều do Bên B chi trả.

See also  Cách học, đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana nhanh nhất

ĐIỀU VII: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Bên A và Bên B có bổ phận khắc phục các mâu thuẫn phát sinh giữa hai bên thông qua thương thảo, hòa giải.
 2. Nếu mâu thuẫn chẳng thể đáp ứng được bằng thương thảo, hòa giải trong thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh mâu thuẫn. Thì bất kỳ bên nào củng đều có thể yêu cầu mang việc mâu thuẫn ra khắc phục tại tòa án kinh tế có thẩm quyền cao nhất tại bản địa. Phán quyết của tòa án là cở sở pháp lý thi hành của mỗi bên, án phí do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU VIII: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu bổ phận trước luật pháp về những lời khẳng định sau đây:

1. Bên cho thuê xe tải khẳng định ( Bên A ).

 • Khẳng định toàn thể thông tin về xe tải cho thuê và thông tin công ty ghi trong hợp đồng là sự thật.
 • Toàn bộ các giấy tờ liên quan được do Bên A đặt ra làm căn cứ trên hợp đồng thuê xe tải dài hạn này. Đều được đơn vị có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, thêm bớt hay tẩy xóa sai lệnh bài viết.
 • Với xe tải cho thuê không có sự mâu thuẫn với bên khác. Không bị đơn vị nhà nước có thẩm quyền sử lý theo quy định luật pháp.
 • Bên A khẳng định ngoài hợp đồng thuê xe dài hạn này, không còn hợp đồng khác có liên quan đến xe tải cho thuê này.
 • Việc giao kết hợp đồng này, Bên A hoàn toàn tình nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.
 • Khẳng định thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các điều khoản đã trao đổi tại hợp đồng này.

2. Bên thuê xe tải khẳng định ( Bên B )

 • Khẳng định toàn thể thông tin về xe tải cho thuê và thông tin công ty ghi trong hợp đồng là sự thật.
 • Bên B đã suy xét kỹ và biết rõ về xe tải cho thuê này. Củng đã xem kỹ toàn thể giấy tờ pháp lý liên quan đến chiếc xe tải này. Thừa nhận các giấy tờ này không có giả mạo, không tẩy xóa, không thêm bớt làm sai lệch bài viết và được đơn vị có thẩm quyền cấp.
 • Bên B khẳng định ngoài hợp đồng thuê xe dài hạn này, không còn hợp đồng khác có liên quan đến xe tải cho thuê này.
 • Khẳng định thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các điều khoản đã trao đổi tại hợp đồng này.

ĐIỀU IX: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ sau thời điểm hai bên ký kết và được công chứng.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có công chứng.
 3. Hợp đồng hết hiệu lực sau thời điểm hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo luật định.
 4. Hai bên đã đọc kỹ bài viết bản hợp đồng, đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng này. Cùng lúc am hiểu quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý cho việc ký kết hợp đồng này..
 5. Hợp đồng được lập thành 4 bộ, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 1 bản./.
See also  Tải game aoe 2 full crack

 Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm chứng cớ

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

ĐIỀU X: LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng …. năm 2021.

Tại hội sở Văn phòng công chứng …………………………………………………………………………………….
Tôi : …………………………………………… là công chứng viên, Văn phòng công chứng …………………

CÔNG CHỨNG

 • Hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn của hai bên ký kết:
 1. Bên cho thuê xe tải ( Bên A ):  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA.
 2. Bên thuê xe tải ( Bên B ):
 • Hai bên có thông tin như đã ghi trong hợp đồng,
 • Hai bên đã đọc qua kỹ bài viết hợp đồng và đều tình nguyện lập, tình nguyện ký kết hợp đồng này. Cùng lúc khẳng định chịu bổ phận trước luật pháp về bài viết của hợp đồng này.
 • Tại thời điểm công chứng, cả hai bên đều có năng lực và hành vi dân sự phù hợp theo quy định của luật pháp.
 • Bài viết ký kết của hai bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật pháp, không trái đạo đức xã hội.
 • Sau thời điểm khám phá và xem kỹ bài viết hợp đồng này, Hai bên thừa nhận đã am hiểu toàn thể bài viết và ký vào hợp đồng trước sự có mặt của tôi.
 • Hợp đồng công chứng này gồm …. tờ, ….. trang ( …… trang Hợp đồng và ….. trang lời chứng của Công chứng viên ), được thành lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:
  +) Bên cho thuê xe tải ( Bên A ) giữ 02 bản.
  +) Bên thuê xe ( Bên B ) giứ 01 bản.
  +) Lưu tại văn phòng công chứng ………………………………….. 01 bản.
See also  Lời bài hát Không Giờ Rồi

Số công chứng: ………………………………………….. / TXOTO, quyển số: ….

CÔNG CHỨNG VIÊN                            

 

Tải hợp mẫu đồng cho thuê xe tải dài hạn TẠI ĐÂY.

Vận tải Bốn Mùa – Phân phối dịch vụ cho thuê xe tải dài hạn uy tín

1. dịch vụ cho thuê xe tải dài hạn của bốn mùa.

Bốn mùa là top 3 nhà cung cấp vận tải uy tín nhất tại Hà Nội. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành nghề vận tải, chuyển nhà giá thành rẻ, chuyển văn phòng trọn góicho thuê xe tải. Chúng tôi có hệ thống xe tải cho thuê phong phú về tải trọng từ 0,5 tấn đến 35 tấn. Cùng với này là trang thiết bị tiên tiến, quy trình làm chủ, giám sát xe vận hành chuyên nghiệp. Luôn đem đến sự bằng lòng cho KH khi sử dụng dịch vụ thuê xe tải dài hạn của chúng tôi.

2. Thông tin liên hệ Vận tải Bốn Mùa.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA

Hội sở: Số 6, Ngách 83/76, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Hotline: 024.39.124.124 hoặc 0373.124.124 hoặc 0979.217.635
Mail: vantaibonmua.vn@gmail.com                           Trang web: https://vantaibonmua.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Download
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments