Thursday, October 28, 2021
HomeDownloadHướng dẫn cách đọc viết tiếng Hàn

Hướng dẫn cách đọc viết tiếng Hàn

Ngày nay, việc học tiếng Hàn được rất là nhiều người Note, nhất là các thanh thiếu niên. Để có thể khởi đầu với tiếng Hàn thì bạn cần tìm am hiểu về bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul.

1. Khám phá về bảng chữ cái tiếng Hàn

1.1. Nguồn gốc & sự chào đời của bảng chữ cái tiếng Hàn

Chào đời dưới triều đại Joseon vào đời vua thứ 4, bảng chữ cái Tiếng Hàn Hangeul được tạo thành bởi một phật tử hết lòng vì dân này là vua Sejong (Triều Tiên Thế Tông). Ở triều đại của ông có rất là nhiều thành tích văn hóa lớn lao chào đời đồng hồ mặt trời, trái đất, bản đồ thiên văn,… Trong số đó bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul được xem như là thành tích lớn lao nhất trổ tài ý nguyện được xác lập chủ quyền vững bền cho quốc gia của vua Sejong. Khi sáng kiến ra bảng chữ cái Tiếng Hàn nhà vua cho là các ký tự chỉ cần dễ dàng, ý nghĩa để người dân dễ học, dễ đọc mà vẫn truyền tải được thông điệp mong đợi.

Bảng chữ cái Hàn Quốc Hangeul được xem như là một trong những bảng chữ cái dễ học nhất toàn cầu với mặt chữ dễ dàng & cách đọc, ghép từ dễ hiểu. Bạn chỉ cần học thuộc 5 phụ âm “ㄱ(g), ㄴ(n), ㅁ(m), ㅅ(s), ㅇ(ng)” & ba nguyên âm “ㆍ, ㅡ, ㅣ”là đã có thể hiểu được mọi phát âm trong từ vựng Tiếng Hàn. Không những thế bảng chữ cái này còn đưa một ý nghĩa rất sâu sắc mà vua Sejong mong muốn truyền tải qua từng con chữ. Nếu bạn để mắt sẽ thấy bảng chữ cái Tiếng Hàn đều khởi đầu bằng 3 chữ cái “ㅇ”, “ㅡ”, “ㅣ” hiện ra trong mọi từ vựng. Vua Sejong lấy tam tài “thiên – địa – nhân”  là nền móng để tạo dựng nên cách học bảng chữ cái Tiếng Hàn.

“ㅇ”  trong tiếng Hàn là một hình tròn đưa ý nghĩa tượng trưng cho thiên đường, cho khung trời mà người dân xứ Hàn sinh sống.

“ㅡ” trong tiếng Hàn là một nét gạch ngang đưa ý nghĩa tượng trưng cho mặt đất nơi con dân xứ Hàn đặt chân lên.

“ㅣ” trong tiếng Hàn là một nét sổ thẳng đưa ý nghĩa tượng trưng cho loài người hay chính là những người dân Hàn Quốc.

Joseon dưới triều vua thứ 4 Sejong được xem như là công đoạn lịch sử huy hoàng của Hàn Quốc, là thời điểm mà các thành tích lớn lao chào đời & nhiều đặc biệt là các thành tích về văn hóa. Sự chào đời của bảng chữ cái tiếng Hàn chẳng những đánh dấu bước tiến trọng yếu trong nền văn minh của xứ Hàn lúc bấy giờ mà còn đưa ý nghĩa sâu sắc trổ tài chính loài người, chính bản sắc, chính cương vực của người Hàn Quốc. Trước khi Hàn ngữ chào đời người dân Hàn Quốc đã phải sử dụng Hán ngữ của người Trung Quốc với bảng Hán tự vừa dài, vừa cầu kỳ, vốn từ vựng quá rộng & ý nghĩa sâu xa khó đoán, khó học.

Hiểu được nỗi khổ của con dân nên việc vua Sejong cho chào đời Hàn ngữ như một điều cần thiết để giải thoát người dân khỏi cái bóng đồ sộ của Hán ngữ. Song song cam kết chủ quyền & tránh sự du nhập văn hóa Trung Hoa, lo lắng sự ăn sâu đánh mất bản sắc của người Hàn. Bảng chữ cái Tiếng Hàn Hangeul là tên gọi mà vua Sejong đưa ra đưa ý nghĩa “Huấn dân chính âm” tức là “âm ngữ chính để dạy cho dân” tạo thành quốc ngữ của người Hàn ngày nay.

Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn

Bảng chữ cái Hàn Quốc gồm có hệ thống 21 nguyên âm & 19 phụ âm được xếp đặt theo thứ tự dưới đây:

1.2. Nguyên âm tiếng Hàn

1) ㅏ . |a| . a
2) ㅑ . |ya| . ya
3) ㅓ . |o| . ơ
4) ㅕ . |yo| . yơ
5) ㅗ . |o| . ô
6) ㅛ . |yo| . yô
7) ㅜ . |u| . u
8) ㅠ . |yu| . yu
9) ㅡ . |ui| . ư
10) ㅣ . |i| . i
11) ㅐ . |ae| . ae
12) ㅒ . |jae| . yae
13) ㅔ . |e| . ê
14) ㅖ . |je| . yê
15) ㅘ . |wa| . wa
16) ㅙ . |wae| . wae
17) ㅚ . |we| . oe
18) ㅝ . |wo| . wo
19) ㅞ . |we| . we
20) ㅟ . |ü/wi| . wi
21) ㅢ . |i| . ưi

1.3. Phụ âm tiếng Hàn

1) ㄱ . 기역 |gi yơk| . k, g
2) ㄴ . 니은 |ni ưn| . n
3) ㄷ . 디귿 |di gưt| . t, d
4) ㄹ . 리을 |ri ưl| . r, l
5) ㅁ . 미음 |mi ưm| . m
6) ㅂ . 비읍 |bi ưp| . p, b
7) ㅅ . 시옷 |si ột| . s, sh
8) ㅇ . 이응 |i ưng| . ng
9) ㅈ . 지읒 |chi ưt| . ch
10) ㅊ . 치읓 |ch`i ưt| . ch’
11) ㅋ . 키읔 |khi ưt| . kh
12) ㅌ . 티읕 |thi ưt| . th
13) ㅍ . 피읖 |phi ưp| . ph
14) ㅎ . 히읗 |hi ưt| . h
15) ㄲ . |sang ki yơk| . kk
16) ㄸ . |sang di gưt| . tt
17) ㅃ . |sang bi ưp| . pp
18) ㅆ . |sang si ột| . ss
19) ㅉ . |sang chi ột| . jj

See also  Lời bài hát Proud Of You; Mp3, Beat, Remix, Hợp âm

Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Hàn cũng sẽ được tạo thành bằng cách ghép các nguyên âm & phụ âm với nhau. Địa điểm của nguyên âm trong một âm tiết lệ thuộc vào nó là âm dọc hay âm ngang. Những nguyên âm dọc phải viết ở bên phải phụ âm trước nhất trong âm tiết, những nguyên âm ngang viết ngay bên dưới phụ âm trước nhất của một âm tiết.

VD: 

 • ㄴ + ㅏ => 나 (âm đứng)

 • ㅅ + ㅗ => 소 (âm ngang)

Một từ trong tiếng Hàn có 2 cấu tạo căn bản

 • Phụ âm – Nguyên âm

 • Phụ âm – Nguyên âm – Phụ âm

Phụ âm ㅇ được viết vào khi không có âm phụ nào được tạo bởi bậc nhất. Khi đó, ㅇ trở thành âm câm & đóng vai trò là ký tự làm đầy. Chính vì như thế 이 được phát âm giống như ㅣ, còn 으 được phát âm giống như ㅡ.

Các phụ âm ở địa điểm cuối cùng được gọi là phụ âm cuối hay nói một cách khác là batchim (받침)

Chẳng hạn: 학, 간, 올, 닭, 꽃, 있다, 없다 thì những phụ âm cuối là như:ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㅆ, ㅄ.

Bất kỳ phụ âm nào cũng có thể làm phụ âm cuối, nhưng chỉ có 7 âm có thể được phát ra từ các âm tiết:

 • ㄱ, ㅋ, ㄲ đọc là |-k|

 • ㄴ đọc là |-n|

 • ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ đọc là |-t|

 • ㄹ đọc là |-l|

 • ㅁ đọc là |-m|

 • ㅂ,ㅍ đọc là |-p|

 • ㅇ đọc là [-ng]

Cách viết:
1. ㅎ +ㅏ + ㄱ tạo nên 학
2. ㄱ + ㅏ + ㄴ tạo nên 간
3. ㅇ + ㅗ + ㄹ tạo nên 올
4. ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㄱ tạo nên 닭
5. ㄲ + ㅗ + ㅊ tạo nên 꽃
6. ㅇ + ㅣ + ㅆ tạo nên 있
7. ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ tạo nên 없

Cách đọc & nối phụ âm với nguyên âm 2 từ tiếng Hàn:

발 + 음 ta nối ㄹ + 음 => bỏ âm ㅇđi ta được 름, vậy 발음 sẽ đọc là 바름 – ba rưm

2. Cách học nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn

2.1. Nguyên âm đơn

Theo những gia sư giàu kinh nghiệm dạy tiếng Hàn thì bảng chữ cái tiếng Hàn không quá dài hay khó nhớ mà nét chữ rất dễ, việc bạn cần làm chỉ là ghi nhớ 10 nguyên âm & 14 phụ âm thông thường, bên cạnh đó sau khoảng thời gian học những âm căn bản bạn sẽ được học thêm 11 nguyên âm đôi & 10 phụ âm đôi nữa. Trước nhất hãy khởi đầu với 10 nguyên âm căn bản cấu thành nên vốn từ vựng của Tiếng Hàn.

Bảng chữ cái tiếng Hàn

Nhìn vào bảng chữ cái Hàn Quốc có thể thấy 10 nguyên âm đơn này không quá khó dàng ghi nhớ vì các nét dễ dàng & có một sự tương quan chặt chẽ với nhau. Không khó để thấy 2 âm làm chuẩn trong bảng nguyên âm đơn đó là [ư: ㅡ] & [i: ㅣ]. Từ 2 âm này có thể tạo dựng phương thức học các âm đơn còn sót lại như sau. Lấy 2 âm này làm cơ bản mà chia thành hai nhóm có liên quan chặt chẽ với nhau.

Nhóm 1 bao gồm: [i], [a], [ya], [ơ],[yơ] tương ứng với “ㅣ,ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ”.

 • [i: ㅣ] thêm một nét bên phải sẽ được [a: ㅏ]

 • [i: ㅣ] thêm hai nét bên phải sẽ được [ya: ㅑ]

 • [i: ㅣ] thêm một nét bên trái sẽ được [ơ: ㅓ]

 • [i: ㅣ] thêm hai nét bên trái sẽ được [ yơ: ㅕ]

Nhóm 2 bao gồm: [ư], [ô], [yô], [u], [yu] tương ứng với “ㅡ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ”.

 • [ư: ㅡ] thêm một nét bên trên sẽ được [ô: ㅗ]

 • [ư: ㅡ] thêm hai nét bên trên sẽ được [yô: ㅛ]

 • [ư: ㅡ] thêm một nét bên dưới sẽ được [u: ㅜ]

 • [ư: ㅡ] thêm hai nét bên dưới sẽ được [yu: ㅠ]

Khởi động với bảng nguyên âm không quá khó nhớ đúng không, bạn chỉ cần nhớ một nét gạch thẳng & một nét gạch ngang, thêm phép tắc trái phải trên dưới là có thể ghi nhớ đúng đắn 10 âm tiết trong bảng nguyên âm rồi.

2.2. Nguyên âm đôi (nguyên âm mở rộng)

Nếu bảng 10 nguyên âm căn bản không làm khó bạn thì bảng nguyên âm kép cũng giống với những phương thức dễ dàng giúp bạn ghi nhớ thật nhanh & đúng đắn. Không những thế với 11 nguyên âm mở rộng này bạn sẽ có hai cách học này là chọn từ làm cơ bản & ghép từ dựa vào bảng 10 nguyên âm căn bản.

Trước nhất hãy tham khảo cách chọn hai nguyên âm làm chuẩn để phân thành ba nhóm này là [e: ㅐ], [uê: ㅞ] & [oa: ㅘ].

Nhóm 1 bao gồm: [e], [ye], [ê], [yê] tương ứng với “ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ”.

 • [e: ㅐ] thêm một nét gạch ngang ở trong sẽ được [ye:  ㅒ]

 • [e: ㅐ] mang nét gạch ngang ở trong sang trái sẽ được [ê: ㅔ]

 • [ê: ㅔ] thêm một nét gạch ngoài bên trái sẽ được [yê: ㅖ]

Nhóm 2 bao gồm: [oa], [oe,ue], [oê], [uơ] tương ứng với “ㅘ, ㅙ,  ㅚ, ㅝ,”.

 • [oa: ㅘ] thêm một nét sổ thẳng bên phải sẽ được [oe,ue: ㅙ]

 • [oa: ㅘ] bỏ nét gạch ngoài bên phải sẽ được [oê: ㅚ]

 • [oa: ㅘ] bỏ nét gạch ngoài bên phải vào trong & chuyển nét gạch ngang bên trái lên trên nét gạch thẳng ngắn sẽ được [uơ: ㅝ]

Nhóm 3 bao gồm: [uê], [uy], [ui] tương tự với “ㅞ, ㅟ, ㅢ”.

 • [uê: ㅞ] bỏ nét sổ thẳng bên phải sẽ được [uy: ㅟ]

 • [uy: ㅟ] bỏ nét sổ thẳng bên trái sẽ được [ui: ㅢ]

See also  【Download】Tải Game Red Alert 2 Full Mới Nhất Win 10, Win 7

Cách thứ 2 để học bảng nguyên âm kép này là ghép các nguyên âm đơn đã học tại bảng trước, cách này tuy không phải phương thức xoay chuyển nét chữ như phía trên những sẽ giúp bạn ôn lại học thức & nắm rõ bảng nguyên âm đơn.

[e: ㅐ]  = [a: ㅏ] + [i: ㅣ]
[ye:  ㅒ] = [ya: ㅑ] + [i: ㅣ]
[ê: ㅔ] = [ơ: ㅓ] + [i: ㅣ]
[yê: ㅖ] = [ yơ: ㅕ] + [i: ㅣ]
[oa: ㅘ] = [ô: ㅗ] + [a: ㅏ]
[oe,ue: ㅙ] = [ô: ㅗ] + [a: ㅏ] + [i: ㅣ]
[oê: ㅚ] = [ô: ㅗ] + [i: ㅣ]
[uơ: ㅝ] = [u: ㅜ] + [ơ: ㅓ]
[uê: ㅞ] = [u: ㅜ] + [ơ: ㅓ] + [i: ㅣ]
[uy: ㅟ] = [u: ㅜ] + [i: ㅣ]
[ui: ㅢ] = [ư: ㅡ] + [i: ㅣ]

Điều thú vị ở giai đoạn này là mọi âm tiết đều nối liền với [i: ㅣ] mà âm này trong dụng tâm của vua Sejong nghĩa là loài người, với ý nghĩa vạn vật đều nối liền với loài người, loài người là căn nguyên tạo dựng mọi thứ & hiện ra ở khắp nơi.

Video hướng dẫn học nguyên âm tiếng hàn (Nguồn: mạng internet)


 

3. Bí quyết học tốt phụ âm trong bảng chữ cái Tiếng Hàn

Nếu nguyên âm gồm có nguyên âm đơn & nguyên âm kép thì phụ âm cũng giống như vậy sẽ bao gồm phụ âm đơn & phụ âm kép. Bảng phụ âm Tiếng Hàn có đến 19 phụ âm thì trong đó phụ âm đơn chiếm 14 âm & 5 âm còn sót lại là phụ âm kép. Giống như cách học nguyên âm thì với phụ âm ta cũng sẽ khởi đầu học từ phụ âm đơn. Bảng này tuy nhiều từ hơn & các nét cũng khởi đầu cầu kỳ hơn nhưng vẫn có những phương thức học riêng giúp bạn rút ngắn thời gian học bảng chữ cái Tiếng Hàn.

So với 14 phụ âm đơn này bạn cần nhớ 4 âm then chốt này là [c,g], [n], [x], [ng] tương ứng với “ㄱ, ㄴ, ㅅ, ㅇ”.

Âm [c,g: ㄱ] & các âm có liên quan:
[c,g: ㄱ] thêm một gạch ngang ở giữa sẽ được [kh: ㅋ]
[c,g: ㄱ] thêm một gạch ngang dưới rồi thêm [n: ㄴ] sẽ được [r,l: ㄹ]
[c,g: ㄱ] thêm [n: ㄴ] đối xứng bên dưới sẽ được [m: ㅁ]

 m [n:  ㄴ] & các âm có liên quan:
[n:  ㄴ] thêm một gạch ngang trên sẽ được [t,đ: ㄷ]
[n:  ㄴ] ghép với [ơ: ㅓ] sẽ được [ p,b: ㅂ]
[n:  ㄴ] thêm 2 nét gạch ngang thành chữ E sẽ được [th: ㅌ]

Âm [x: ㅅ] & các âm có liên quan:
[x: ㅅ] thêm nét gạch ngang trên sẽ được [ch: ㅈ]
[ch: ㅈ] thêm gạch ngang nhỏ phía trên sẽ được [ch’: ㅊ]

Âm [ng: ㅇ] & những âm có liên quan:
[ng: ㅇ] thêm hai nét gạch ngang phía trên theo thứ tự dài ngắn sẽ được [h: ㅎ]
[m: ㅁ] thu hẹp hai nét sổ thẳng hai bên vào giữa sẽ được [p’,ph: ㅍ]

So với 5 phụ âm kép việc ghi nhớ sẽ đơn giản hơn nhiều khi bạn đã thuộc bảng phụ âm đơn vì 5 phụ âm kép sẽ dựa hoàn toàn vào việc ghép âm ở bảng nguyên âm đơn & phụ âm đơn. Trong cách học bảng chữ cái Tiếng Hàn chỉ có bảng phụ âm đơn là khốn khó nhất trong việc ghi nhớ.

[k-căng: ㄲ] = [m: ㅁ] bỏ gạch ngang dưới thêm vào bên trái gạch ngang trên
[t-căng: ㄸ] = [t,đ: ㄷ] + [t,đ: ㄷ]
[p-căng: ㅃ] = [ p,b: ㅂ] + [ p,b: ㅂ]
[s-căng: ㅆ] = [x: ㅅ] + [x: ㅅ]
[ch-căng: ㅉ] = [x: ㅅ] + [x: ㅅ] thêm gạch ngang phía trên

Phụ âm cuối: trong tiếng Hàn các âm tiết phải được tạo dựng bởi sự phối hợp giữa các nguyên âm & phụ âm.

* Các phụ âm ở địa điểm cuối cùng được gọi là phụ âm cuối hay nói một cách khác là batchim (받침)

Chẳng hạn: 학, 간, 올, 닭, 꽃, 있다, 없다 thì những phụ âm cuối là như:ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㅆ, ㅄ.

* Bất kỳ phụ âm nào cũng có thể làm phụ âm cuối, nhưng chỉ có 7 âm có thể được phát ra từ các âm tiết:

ㄱ, ㅋ, ㄲ đọc là |-k|
ㄴ đọc là |-n|
ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ đọc là |-t|
ㄹ đọc là |-l|
ㅁ đọc là |-m|
ㅂ,ㅍ đọc là |-p|
ㅇ đọc là [-ng]

Cách viết:

1. ㅎ +ㅏ + ㄱ tạo nên 학
2. ㄱ + ㅏ + ㄴ tạo nên 간
3. ㅇ + ㅗ + ㄹ tạo nên 올
4. ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㄱ tạo nên 닭
5. ㄲ + ㅗ + ㅊ tạo nên 꽃
6. ㅇ + ㅣ + ㅆ tạo nên 있
7. ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ tạo nên 없

Video hướng dẫn học phụ âm tiếng Hàn (Nguồn: mạng internet)


 

4. Phương thức học bảng chữ cái tiếng Hàn nhanh

Học bảng chữ cái tiếng Hàn qua flashcard

4.1. Sử dụng Flashcard – Thẻ ghi nhớ

Việc sử dụng flashcard đã trở nên rất thông dụng trong công cuộc học ngoại ngữ. Tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Với mẹo này, bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, mà không bị quá căng não đầu óc. Đôi lúc, bạn có thể sử dụng các flashcard như chơi một trò chơi. Sẽ cực kỳ nhanh chóng để bạn làm quen & ghi nhớ chữ cái tiếng Hàn mà không mất quá nhiều công sức.

Bạn có thể tận dụng các mảnh bìa cứng, cắt thành các hình vuông bằng nhau, sau đó dùng bút dạ viết các ký tự chữ cái tiếng Hàn lên đó. Thêm vào đó, bạn có thể viết một từ tiếng Hàn có chứa nguyên âm hoặc phụ âm đó, để có thể học đồng thời một số từ dễ dàng ngay từ khi học bảng chữ cái Hàn Quốc.Trộn đều có mảnh cắt này lên, hàng ngày học một ít, chắc cú trong một thời gian ngắn, các ký tự & nguyên tắc trên bảng chữ cái tiếng Hàn sẽ nằm trong lòng bàn tay bạn.

See also  Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương: Địa chỉ & Thông tin liên hệ

Còn nếu không có thời gian để tự khiến cho mình một bộ flashcard, bạn có thể mua tại các hiệu sách lớn. So với những flashcard kiểu này, sẽ có sẵn chẳng hạn minh họa  & các hình ảnh sinh động để chữ cái tiếng Hàn đơn giản được “ghim” vào bộ nhớ lưu trữ của các bạn.

Cách học này tuy không mới nhưng khá thú vị & không tốn khá nhiều thời gian. Hãy nhanh tay đầu tư cho mình một bộ flashcard để có thể học tiếng Hàn thật nhanh & hiệu quả bạn nhé!

4.2. Thường xuyên luyện viết các chữ cái

Tiếng Hàn có cách phát âm không quá khác lạ đối với tiếng Việt. Không những thế, ngôn từ này không sử dụng các ký tự latinh mà sử dụng các ký tự tượng hình. Để quen dần với các ký tự này, không gì hữu ích hơn bằng việc tập viết thường xuyên.

Bạn cần Note một số cách viết bảng chữ cái tiếng Hàn như: viết theo chiều từ trái qua phải & từ trên xuống dưới.

Mỗi ký tự cần được viết đi viết lại nhiều lần, không nhất thiết phải theo thứ tự trên bảng chữ cái tiếng Hàn. Bạn có thể sử dụng mẹo luyện viết giống như khi tất cả chúng ta khởi đầu học bảng chữ cái tiếng Việt. Luyện thường xuyên kết phù hợp với phát âm thành tiếng, bạn khẳng định sẽ thu được trái ngọt sau sự cố gắng của mình.

 Ngoại ngữ là một môn đua đòi hỏi tính kiên định rất cao. Nếu bạn thực sự yêu thích ngoại ngữ nói chung, tiếng Hàn nói riêng, việc luyện viết thường xuyên sẽ khiến bạn cảm thấy rõ công dụng của hiệu ứng “mưa dầm thấm lâu”. Hãy cần cù ngay từ những  bước đầu làm quen với Hàn ngữ, khi đã nắm rõ bảng chữ cái Hàn Quốc, là học thức tiền đề, bạn sẽ đơn giản phân tích tiếp mà không bị vấp váp hay gặp quá nhiều khốn khó nữa.

Thường xuyên luyện viết sẽ giúp bạn nhớ bảng chữ cái tiếng Hàn mau hơn

Cách học bảng chữ cái tiếng Hàn cho người mới

4.3. Đọc các chữ cái thành tiếng

Việc phát âm một ngôn từ mới thường xuyên sẽ giúp bạn quen dần với âm vực của nó. So với bảng chữ cái tiếng Hàn, âm vực không quá xa lại đối với cách phát âm của tiếng Việt, việc luyện đọc thành tiếng thường xuyên cũng rất dễ khăn. Một ký tự, bạn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, kiểm soát thật kỹ cho đến khi âm vực giống như trên băng đĩa hoặc trong sách hướng dẫn để bảo đảm có thể phát âm thật chuẩn trong công cuộc học sau này.

Nguyên tắc phát âm của tiếng Hàn cốt yếu dựa vào bảng chữ cái Hàn Quốc. Có một vài nguyên tắc ngoại lệ , nhưng không quá nhiều. Việc luyện phát âm chuẩn ngay từ khi học chữ cái tiếng Hàn thực sự sẽ giúp bạn rất là nhiều trong công cuộc luyện nói sau này. Vì vậy, hãy thật phấn đấu đọc thành tiếng thường xuyên bạn nhé.

4.4. Học tiếng Hàn trực tuyến

Học trực tuyến là một cụm từ trở nên rất thân thuộc với các bạn trẻ có nhu cầu học ngoại ngữ. Nếu quỹ thời gian của các bạn không nhiều, bạn có thể học bảng chữ cái tiếng Hàn thông qua các bài học trên youtube hoặc mua một khóa học sơ cấp online.

Bạn có thể tận dụng thời gian rảnh của mình để đọc qua các bài học chữ cái tiếng Hàn tại account trực tuyến của mình. Bước này, các thầy giáo viên sẽ phân phối cho bạn rất là nhiều phương thức hay để có thể nhớ bảng chữ cái Hàn Quốc một cách mau chóng, các ebook căn bản cũng sẽ được phân phối đầy đủ. Học Hàn ngữ một cách có bài bản, sẽ làm cho “trình” của các bạn tăng nhanh một cách đáng kể.

4.5. Học tại các trọng tâm

Hiện tại, do nhu cầu chung của mọi người về việc học Hàn ngữ, có rất là nhiều các trọng tâm tiếng Hàn hiện ra. Nếu bạn có thời gian & mong muốn học ngôn từ này một cách thuần thục, cách tốt đặc biệt là đăng ký một khóa học tại một trọng tâm uy tín. Để khởi đầu với bảng chữ cái tiếng Hàn, bạn có thể gia nhập một khóa học sơ cấp tại trọng tâm.

Đối với việc tự khám phá, khi được học có định hướng & người hướng dẫn, việc học bảng chữ cái tiếng Hàn của các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thông thường, sau khoảng một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể nắm chắc các học thức căn bản về bảng chữ cái cũng như cách ghép âm ghép vần để tạo nên các từ trong tiếng Hàn.

Với những học thức về bảng chữ cái Hàn Quốc mà vieclam123.vn chia sẻ, bạn hãy vận dụng ngay để có thể ghi nhớ nhanh bảng chữ cái tiếng Hàn nhé. Chúc các bạn học tiếng Hàn thành công.

>> Tham khảo thêm:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Download
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments