[Chuẩn] v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020 | xét tuyển học viện tài chính – Xác minh

xét tuyển học viện tài chính: You are currently viewing the topic.

Nhắc nhở v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện về việc công bố Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề Dạy bảo Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-HVTC ngày 23/4/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc công bố Đề án tuyển sinh năm 2020; Quyết định số 538/QĐ-HVTC ngày 05/6/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số bài viết của Đề án tuyển sinh năm 2020;

Học viện Tài chính nhắc nhở về việc nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020 như sau:

1. Điều kiện đăng ký

Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo cách thức Dạy bảo thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

1.1. Thí sinh được đăng ký toàn bộ các nghề của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

(1) Tham gia kỳ thi chọn đội tuyển đất nước dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển đất nước dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp đất nước có môn thi hoặc bài viết đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

(2) Học lực Giỏi 3 năm, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 7,0 trở lên.

(3) Học lực Giỏi 2 năm, trong đó có năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW có môn thi hoặc bài viết đề tài dự thi về một trong ngành nghề Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

– Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

1.2. Thí sinh chỉ được đăng ký nghề Ngôn từ Anh, nghề Kinh tế của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

(4) Học lực Giỏi năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

– Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

– Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

 (5) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

2. Hồ sơ đăng ký

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển [DOWNLOAD TẠI ĐÂY];

(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:

+ Bản photo chứng nhận học bạ THPT (hoặc kết quả học tập trích ngang);

+ Bản photo chứng nhận các giấy tờ ưu tiên đối tượng (nếu có);

+ Bản photo chứng nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);

+ Bản photo chứng nhận giấy xác nhận của đơn vị thẩm quyền (Sở/Bộ) về bài viết đề tài dự thi cấp tỉnh, cấp Bộ liên quan môn học (nếu có).

 Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào toàn bộ các mã nghề/chuyên nghề của Học viện.

3. Phép tắc xét tuyển

– Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, trong cùng một mức thứ tự ưu tiên, xét theo thứ tình nguyện vọng & lấy điểm từ cao xuống thấp dựa vào điểm xét tuyển cho đến hết số lượng theo kpi của nghề xét tuyển.

– Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

4. Thứ tự ưu tiên xét tuyển

Ưu tiên 1: Thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển đất nước dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển đất nước dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước; thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp đất nước có môn thi hoặc bài viết đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

Xem Thêm  [Top 999+] Hình ảnh chúc mừng sinh nhật đẹp “CHẤT” nhất - ảnh nền chúc mừng sinh nhật

Ưu tiên 2: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW đạt học lực Giỏi 3 năm hoặc 2 năm trong đó có năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW có môn thi hoặc bài viết đề tài dự thi về một trong ngành nghề Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

Ưu tiên 3: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực Giỏi 3 năm hoặc 2 năm trong đó có năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW có môn thi hoặc bài viết đề tài dự thi về một trong ngành nghề Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

– Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

– Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

Ưu tiên 4: Thí sinh trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW đạt học lực Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 7,0 trở lên (thí sinh học các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác).

Ưu tiên 5: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực Giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 7,0 trở lên.

Riêng nghề Ngôn từ Anh, nghề Kinh tế, ngoài 5 thứ tự ưu tiên trên còn xét bổ sung thứ tự ưu tiên sau:

Ưu tiên 2b: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Anh, Văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW được đăng ký nghề Ngôn từ Anh, nghề Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:

– Học lực Giỏi năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

+ Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

Ưu tiên 3b: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc được đăng ký nghề Ngôn từ Anh hoặc nghề Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:

– Học lực Giỏi năm lớp 12 & kèm theo một trong các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt từ 55 điểm trở lên.

+ Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Check, Hoa Kỳ) đạt từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt từ 22/36 điểm trở lên.

– Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ tp trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn.

5. Thời gian, cách thức nộp Hồ sơ

– Nộp hồ sơ đợt 1:

+ Đăng ký trực tuyến: Từ ngày 23/6/2020 – 23/7/2020 trên trang web https://dangkyxtdh.hvtc.edu.vn.

+ Nộp qua Bưu điện: Từ ngày 23/6/2020 – 31/7/2020 bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ Ban Làm chủ huấn luyện, phòng 110, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Nộp trực tiếp tại Học viện: Từ ngày 04/7/2020 – 31/7/2020. Thời gian buổi sáng từ (8h00 – 10h30), buổi chiều (13h30 – 16h00) các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật)

Xem Thêm  [Miễn Phí] ĐH Đông Á công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | xét học bạ ueh điểm chuẩn - Xác minh

– Nộp hồ sơ đợt 2: Từ ngày 13/8/2020 – 16/8/2020. Nộp theo một trong 3 cách thức trên, hạn cuối cùng là 17h00 ngày 16/8/2020 (Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của Bưu điện khi nộp qua đường Bưu điện).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển là 100.000 đồng/hồ sơ/thí sinh.

– Thí sinh đăng ký trực tuyến chuyển tiền lệ phí xét tuyển vào tài khoản: Học viện Tài chính, số TK: 11810008236666, tại Bank Đầu tư & Lớn mạnh viet nam, Chi nhánh Bắc Hà. Bài viết chuyển khoản ghi rõ: Họ tên thí sinh + ngày tháng năm sinh + số CMND/CCCD + XTHSG 2020.

– Thí sinh nộp hồ sơ qua Bưu điện theo thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh, song song nộp lệ phí tại Bưu điện theo mẫu của Bưu điện, ghi rõ: HTC (mã trường) + Họ tên thí sinh + ngày tháng năm sinh + số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

– Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp, song song nộp trực tiếp lệ phí tại Học viện.
Học viện không hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển & hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số smartphone: 024.38.362.161 hoặc 0961.481.086 hoặc 0967.684.086. Thư điện tử: tuvantuyensinh2020@hvtc.edu.vn

Số lượt đọc: 19932


CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH NĂM 2021


????Bạn:
????Khát khao vượt trội để vươn tới thành công?
????Có trình độ tiếng Anh vững vàng?
????Sẵn sàng đầu tư ngân sách cho tương lai ?
????Bạn mong muốn theo học chương trình huấn luyện Đại học vượt trội với:
✅Chương trình huấn luyện được phối hợp định hướng các chứng chỉ ngành nghiệp quốc tế
✅Đội ngũ Giáo viên vị trí thứ nhất, có trình độ cao, nhiệt huyết & uy tín
✅Hơn 60% các môn nghề & chuyên nghề học bằng Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 Khung CERF
✅Sinh viên được học tập thực tiễn tại các công ty, được phân phối tuyệt kỹ việc làm
✅Nền tảng vật chất đạt đúng chuẩn quốc tế giành cho sinh viên Chất lượng tốt
????Với 700 kpi giành riêng cho các chuyên nghề:
????Hải quan & Logistics
????Nghiên cứu tài chính
????Tài chính công ty
????Kế toán công ty
????Kiểm toán
????Chương trình Chất lượng tốt Học viện Tài chính chờ đón bạn với 5 phương pháp tuyển sinh:
????Xét tuyển thẳng & ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GDu0026ĐT.
????Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT.
????Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
????Xét tuyển phối hợp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.
????Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài.
????Vậy thì đừng ngần ngại mà hãy tự tin đăng kí xét tuyển vào CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH để có thể trở thành một GEN 6 của đại gia đình AEP các bạn nhé❣️
HVTC AOF AEP K59 TUYENSINH

⚠️ Trang thông tin tuyển sinh của Chương trình Chất lượng cao Học viện Tài chính: https://tuyensinhclc.hvtc.edu.vn/
► Fanpage: https://goo.gl/MuoiwRr
► Trang web: http://goo.gl/ALmVhr
► Subscribe để đón xem những video tiên tiến nhất!r
https://goo.gl/kBFYQEr
★✪★r
[Thông tin vắn tắt về Ban phát thanh]r
Gồm 2 sản phẩm chính:r
1. AOF NEWS Bản tin sinh viên Tài chính r
2. Chương trình phát thanhr
★✪★r
1. AOF NEWS: lên sóng vào 20h30′ thứ 2 hàng tuần trên kênh Youtube u0026 Fb r
Gồm có các chuyên đề:r
1. Điểm tinr
2. Phóng sự tiêu điểmr
3. Tuần tới có gìr
4. Góc thư giãnr
r
➡ AOF NEWs: luôn bắt sóng kịp thời các thông tin nổi trội, chính thống song song kiến trúc những GIÁ TRỊ, & truyền tải đến cho những bạn sinh viên thông qua cách thức Video.r
➡ Bản tin của chúng tôi sẽ mang các bạn đến mọi ngóc ngách của sinh viên Tài Chính nói riêng & Học viện Tài Chính nói chung. Hãy khởi đầu tìm hiểu toàn cầu kỳ diệu của AOF NEWsr
r
✪ Mục lục phát bản tin AOF News:r
☞ https://goo.gl/jRTwEqr
★✪★r
2. Chương trình phát thanh: lên sóng lúc 17h30′ thứ 3 hàng tuần trên loa phát thanh HVTC u0026 phát lại lúc 8h30′ thứ 3 & thứ 4 hàng tuần trên kênh Youtube u0026 Facebookr
Gồm 2 chuyên đề chính:r
1. Update điểm tinr
2. Cảm hứng suy tưr
3. VOA Voice of AOFr
➡ Nhằm update nhanh nhất, trực tiếp nhất cho sinh viênr
➡ Song song là kênh tiêu khiển đồng hành trực tiếp với sinh viên, trở thành một phần chẳng thể thiếu của cuộc sống sinh viên.r
★✪★r
✶Cảm ơn các bạn đã theo dõi! r
Mọi quan điểm đóng góp xin gửi vềr
✉ banphatthanhhvtc@gmail.comr
hoặc gửi qua backlink: http://bit.ly/2cdjnVKr
r
© Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh Niên Hội sinh viên Học Viện Tài Chính

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Xem Thêm  Top 5 kho bãi hàng Nhật lớn nhất TpHCM - kho hàng nhật bãi lớn nhất hà nội

[FULL] Giờ vàng thể thao | 31/12/2021 | Hướng nhìn không ánh hào quang của thể thao toàn cầu 2021


Chương trình Giờ vàng thể thao phát sóng 20h30 thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
Fanpage: fb.com/giovangthethaovtv
Trang web: www.giovangthethao.vn
Thư điện tử: giovangthethaovtv@gmail.com
Trân trọng cảm ơn Brand Name Hoa Sen Home & Máy lọc nước A.O Smith đã gắn bó cùng chương trình!
giovangthethao vtv tonhoasen maylocnuoc AOSmith

[FULL] Giờ vàng thể thao | 31/12/2021 | Góc nhìn không ánh hào quang của thể thao thế giới 2021

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG NGHĨ SAO VỀ SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ?


❣️Cùng lắng nghe chia sẻ tới từ các nhà tuyển dụng của một số tập đoàn, công ty lớn nước ta để tìm được câu giải đáp cho mình nhé !
????????“Tôi may mắn được học tập ở Học viện Tài chính. Nếu học ở trường khác, chưa chắc tôi đã được như ngày hôm nay…”
Trích lời của Bà Đinh Thị Thuý cựu sinh viên Học viện Tài chính, Tổng giám đốc Trung tâm tư vấn du học Cổ phần MISA
► Fanpage: https://goo.gl/MuoiwRr
► Trang web: http://goo.gl/ALmVhr
► Subscribe để đón xem những video tiên tiến nhất!r
https://goo.gl/kBFYQEr
★✪★r
[Thông tin vắn tắt về Ban phát thanh]r
Gồm 2 sản phẩm chính:r
1. AOF NEWS Bản tin sinh viên Tài chính r
2. Chương trình phát thanhr
★✪★r
1. AOF NEWS: lên sóng vào 20h30′ thứ 2 hàng tuần trên kênh Youtube u0026 Fb r
Gồm có các chuyên đề:r
1. Điểm tinr
2. Phóng sự tiêu điểmr
3. Tuần tới có gìr
4. Góc thư giãnr
r
➡ AOF NEWs: luôn bắt sóng kịp thời các thông tin nổi trội, chính thống song song kiến trúc những GIÁ TRỊ, & truyền tải đến cho những bạn sinh viên thông qua cách thức Video.r
➡ Bản tin của chúng tôi sẽ mang các bạn đến mọi ngóc ngách của sinh viên Tài Chính nói riêng & Học viện Tài Chính nói chung. Hãy khởi đầu tìm hiểu toàn cầu kỳ diệu của AOF NEWsr
r
✪ Mục lục phát bản tin AOF News:r
☞ https://goo.gl/jRTwEqr
★✪★r
2. Chương trình phát thanh: lên sóng lúc 17h30′ thứ 3 hàng tuần trên loa phát thanh HVTC u0026 phát lại lúc 8h30′ thứ 3 & thứ 4 hàng tuần trên kênh Youtube u0026 Facebookr
Gồm 2 chuyên đề chính:r
1. Update điểm tinr
2. Cảm hứng suy tưr
3. VOA Voice of AOFr
➡ Nhằm update nhanh nhất, trực tiếp nhất cho sinh viênr
➡ Song song là kênh tiêu khiển đồng hành trực tiếp với sinh viên, trở thành một phần chẳng thể thiếu của cuộc sống sinh viên.r
★✪★r
✶Cảm ơn các bạn đã theo dõi! r
Mọi quan điểm đóng góp xin gửi vềr
✉ banphatthanhhvtc@gmail.comr
hoặc gửi qua backlink: http://bit.ly/2cdjnVKr
r
© Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh Niên Hội sinh viên Học Viện Tài Chính

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG NGHĨ SAO VỀ SINH VIÊN CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ?

Update Mục lục các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2021


Các bạn xem video và nhấn đăng kí kênh nha
Xin cảm ơn bạn nhiều nhiều !

Cập nhật Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ năm 2021

Bài Học Đắt Giá Cho Những Đứa Con Hư Của Giới Siêu Giàu | Review Phim | Phim Factory #41


Review Phim: Bài Học Đắt Giá Cho Những Đứa Con Hư Của Giới Siêu Già | Phim Factory
Từ bây giờ mình xin review một bộ phim hài của Pháp xoay quanh mẩu truyện về Francis, một vị doanh nhân sung túc, nhưng lại có những đứa con vô cùng hư hại & ăn chơi. Vì quá căng thẳng với tính cách của các con mình. Francis đã quyết định nghĩ ra một kế sách để giúp các con của mình nhận ra giá trị thực của cuộc đời. Này là ông giả vờ bị phá sản & phải đương đầu với rủi ro ngồi tù vì tội scam. Hiện tại, khi những người con của ông không còn chỗ tựa, lũ chúng đành phải bươn chải, học cách làm việc, sống tự lập, trân trọng mọi thứ mình có & yêu thương gia đình. Mời các bạn đón xem.

✪ ????Phim Factory là kênh sản xuất những Video tóm lược phim, review phim, chuyên về các chuyên mục như: Phim viễn tưởng, phim kinh dị, phim cảm tình, phim hài, phim nhanh, phim hành động, phim tâm lý. Chúng tôi lựa chọn những bộ phim hay nhất, phim tiên tiến nhất, những bộ phim chiếu rạp, những bộ phim có điểm IMDb từ 6,5 điểm trở lên. Nhất là những Video review phim nhanh, review phim hài,. Nếu thấy chúng tôi Review phim hay, tóm lược phim hay, các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiên tiến nhất được đăng vào lúc 19 giờ 30 phút các tối thứ 3 & thứ 7 hàng tuần. ✪ Subscribe: ???? https://bit.ly/3jaYtXB

✪ Video Backlink :
???? Phim Viễn Tưởng: https://bit.ly/2XDu5gT
???? Phim Kinh Dị: https://bit.ly/3EBfwuF
phimfactory, reviewphim, reviewphimhay, tómtắtphim

Bài Học Đắt Giá Cho Những Đứa Con Hư Của Giới Siêu Giàu | Review Phim | Phim Factory #41

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waystips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. xét tuyển học viện tài chính

Trả lời