Sunday, January 16, 2022
HomeThủ thuật máy tính Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng...

[Chuẩn] Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao | bài tập nâng cao lớp 2 – Xác minh

bài tập nâng cao lớp 2: You are currently viewing the topic.

Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao đưa tới 78 bài tập Toán lớp 2, cho các em luyện giải bài tập để củng cố học thức, ôn luyện dịp nghỉ hè 2021 cũng như ôn thi học viên giỏi đạt thành tích cao.

Nhờ đó, các em sẽ có cơ hội thực hành được tuyệt kỹ để khắc phục toàn bộ các dạng toán khác nhau mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Giáo Dục Vozz:

Bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật vào tháng này là những ngày nào?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Thời gian trước là thứ mấy trong tuần?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = y + 22 b) 100 – 55 = y – 13

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài ôn luyện học viên giỏi lớp 2

Bài 7: Viết các tổng sau thành quả:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………………………..

b) 4 + 4 + 12 + 8 =……………………………………………………………………

c) 3 + 6 + 9 + 12 =…………………………………………………………………….

d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………………

Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng toàn bộ bao nhiêu can?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi đặc biệt là mấy tuổi?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. Hiện tại ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 12:

a) Có bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 54?…………………………………. ………………….

b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?…………………………………………………

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số to hơn 369?…………………………………………………….

Bài 13: Cho số 63. Số đó biến đổi thế nào nếu?

a) Xoá bỏ chữ số 3?………………………………………………………………………………..

b) Xoá bỏ chữ số 6?……………………………………………………………………………….

Bài 14: Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu nhà cung cấp?

…………………………………………………………………………………….

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu nhà cung cấp?

…………………………………………………………………………………..

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng nhà cung cấp giảm đi 1 thì số a tăng thêm bao nhiêu nhà cung cấp?

…………………………………………………………………………………..

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêu nhà cung cấp?

……………………………………………………………………………

b) Số đó biến đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

…………………………………………………………………………………..

Bài 16:

a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng nhà cung cấp hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu nhà cung cấp?

………………………………………………………………………………….

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng nhà cung cấp mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu nhà cung cấp?

See also  [NEW] Top 10 bài hát hay nhất của Xuân Mai gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ | những bài hát của xuân mai - Xác minh
See also  [Update] 7 cách sửa lỗi không sao lưu, đồng bộ được danh bạ lên iCloud | sao lưu danh bạ vào icloud - Pickpeup

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Bài 17: Hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không bao giờ thay đổi?

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

Bài 18: Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng nhà cung cấp bằng 9.

………………………………………………………………………………………

Bài 19: Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng nhà cung cấp.

……………………………………………………………………………………………..

Bài 20:

a) Biết số liền trước của a là 23, em hãy tìm số liền sau của a?

……………………………………………………………………………………

b) Biết số liền sau của b là 35, hãy tìm số liền trước của b?

……………………………………………………………………………………

c) Biết số c không có số liền trước, hỏi c là số nào?

…………………………………………………………………………………….

Bài 21:

a) Viết toàn bộ các số có hai chữ số và nhỏ hơn 19?

…………………………………………………………………………………

b) Viết toàn bộ các số tròn chục vừa to hơn 41 vừa nhỏ hơn 93?

……………………………………………………………………………………
c) Hãy tìm hai số liền nhau, biết một số có hai chữ số, một số có một chữ số?

……………………………………………………………………………………

Bài 22:

a) Tìm những số to hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó nhỏ hơn 4.

…………………………………………………………………………………….

b) Tìm những số có hai chữ số nhỏ hơn 26 mà chữ số hàng nhà cung cấp của nó to hơn 4?

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27 b)36 < x + 1 < 39

………………………………………………………………………………………..

c) x + 20 < 51 d) 46 < x – 45 < 48
……………………………………………………………………………………….

Bài 24:

a) Để đánh số các trang của một quyển sách từ 1 đến 19, ta phải dùng hết bao nhiêu số?

……………………………………………………………………………………

b) Để đánh số các trang của một quyển sách từ 10 đến 25, ta phải dùng hết bao nhiêu số?

…………………………………………………………………………………….

c) Để đánh số các trang của một quyển sách từ 120 đến 129, ta phải dùng hết bao nhiêu số?

……………………………………………………………………………………

Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1; 2; 3;….; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số)

……………………………………………………………………………………………………………….

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207vàgt; x 70 c) 199vàlt; xxx < 299

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 27: Em hãy viết 18 thành tổng của các số hạng bằng nhau (càng viết được nhiều tổng càng tốt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 28:

a) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai số đó bằng 10.

………………………………………………………………………………….

b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó bằng 1.

………………………………………………………………………………….

Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 30:

a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số?

…………………………………………………………………………………………………

b) Tìm một số, biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số?
………………………………………………………………………………………………………….

c) Tìm một số, biết hiệu của 89 với số đó bằng 15?

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

…………………………………………………………………………………………………………….

b) Tìm số trừ, biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56.

……………………………………………………………………………………………………………….

c) Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ?

………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 32: Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, hiện thời trên xe có toàn bộ 50 hành khách. Hỏi trước khi xe dừng lại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có toàn bộ 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái. Hỏi:

a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo?

b) Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 34: Hai đội bóng bàn, mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu ván đấu?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

See also  [Chuẩn] 1000 từ Tiếng Anh thông dụng đầy đủ, mới nhất 2022! | 3000 từ vựng thông dụng nhất - Xác minh

Bài 35: Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình ít hơn Mai 3 cm. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Con gà cân nặng thấp hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg?

See also  [Update] Cung Bạch Dương (21/3 – 19/4) - Tính cách - Tình yêu - Sự nghiệp | nhung cau tho chuc thi tot

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi lúc này đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả, thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ đã bán được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. Hỏi trong mỗi thúng, số cam còn sót lại thấp hơn hay số quýt còn sót lại thấp hơn? Thấp hơn bao nhiêu quả?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 39: Đào có thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Hỏi lúc này ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 40: Thầy giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau đó giáo viên lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi hiện thời cả bánh và kẹo giáo viên có toàn bộ bao nhiêu gói?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự tính mỗi lớp một đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, giáo viên chuyển 6 bạn gái ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Hiện tại mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học viên?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? Bao nhiêu con trâu? Toàn bộ có bao nhiêu con?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 43: Một thúng đựng 56 quả vừa quả trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 trứng gà, trong thúng còn 12 trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 44: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đó 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 45: Hiện tại Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện tại thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi đặc biệt là mấy tuổi?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 47: Bây giờ là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như thế còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5, vào ngày thứ mấy trong tuần?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 – 5 vào thứ tư. Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 – 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 – 5 vào thứ mấy trong tuần?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 49: Bạn Mai mong muốn biết ngày khai giảng năm học 5 – 9 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho biết ” ngày 25 -9 là vào thứ hai”. Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 50: Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 51: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu đôi tai thỏ, bao nhiêu chân thỏ?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn sót lại 8 viên bi xanh.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số?

See also  [Update] 7 cách sửa lỗi không sao lưu, đồng bộ được danh bạ lên iCloud | sao lưu danh bạ vào icloud - Pickpeup

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 55: Cô giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học viên, mỗi bạn 4 quyển. Hỏi sau khoảng thời gian thưởng thầy còn sót lại mấy quyển?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 nhà cung cấp. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 58: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau:

0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy lần?

See also  [Chuẩn] 1000 từ Tiếng Anh thông dụng đầy đủ, mới nhất 2022! | 3000 từ vựng thông dụng nhất - Xác minh

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Ebook vẫn còn, mời các bạn tải về xem tiếp


Đề Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 2 ( Có Hướng Dẫn Giải)


Đây là đề toán bồi dưỡng học viên giỏi toán lớp 2. Có chỉ dẫn dễ hiểu cho các bạn.
Đây cũng là các bài toán nâng cao lớp 2.
bibon1217

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 _SỐ VÀ CHỮ SỐ (P2)- Nghiên cứu kết cấu số và đọc, viết số


Tải Phiếu bài tập tại đường backlinks phần đánh giá sau đó hoàn thành.
Để ủng hộ mình các bạn hãy đăng kí kênh youtube và nhấp vào hình cái chuông để nhận cảnh báo các video tiên tiến nhất của mình!
https://www.facebook.com/truongthhong…

Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 _SỐ VÀ CHỮ SỐ (P2)- Phân tích cấu tạo số và đọc, viết số

Toán lớp 2 – Bài tập trắc nghiệm (Bài 1)


Toán lớp 2 Bài tập trắc nghiệm (Bài 1), Kế đến những bài viết liên quan trong chương trình toán cấp tiểu học, Hoàng Quân channel biên soạn chương trình toán lớp 2 dạng bài tập trắc nghiệm. Những thắc mắc toán lớp 2 được sắp đặt từ dễ đến khó. Giúp các em phản xạ và tập luyện suy nghĩ Logic và có cách nhìn trực quan hơn.
Chương trình rất mong thu được sự đóng góp quan niệm từ các bậc ba mẹ để bài viết và hình ảnh đạt thành tích tốt hơn.
Bài tập toán lớp 2 nâng cao: https://www.youtube.com/watch?v=Nn2cs78CUlcu0026list=PLnouy75FArpBT1eTMR6wiyQChMK096x

Toán lớp 2 - Bài tập trắc nghiệm (Bài 1)

#02 || Ôn tập toán nâng cao || Toán khó lớp 2 || Toán cô Huệ


Danh mục các bài giảng: Môn Toán
Bảng nhân 2: https://youtu.be/fpyBLrOin24
Bảng nhân 3:https://youtu.be/4Cpmy6K76ak
Bảng nhân 4: https://youtu.be/cysSzaQDyH8
Bảng nhân 5: https://youtu.be/yqUG8ZxsWq8
………………………………………………………………………………………………………..
Bảng chia 2: https://youtu.be/qokvm5sL8TY
Bài toán 1/2: https://youtu.be/Z0EwB2JoKJs
Bảng chia 3:https://youtu.be/sjv02pbdac4
Bài toán 1/3:https://youtu.be/GAlf41OOBro
Bảng chia 4:https://youtu.be/QCcxqJOau5E
Bài toán 1/4:https://youtu.be/GQEId1225P0
Bảng chia 5:https://youtu.be/josbDv6JB8
Bài toán 1/5:https://youtu.be/FGetmgdsI6k
………………………………………………………………………………………………………..
Cách Tính nhanh 36 + 27 + 14 + 13 = … : https://youtu.be/DPEadDnXTAc
Tìm X nâng cao: https://youtu.be/G8I33NuQVTQ
Bài Toán thấp hơn: https://youtu.be/xRw9zikaEE
Cách đặt tính rồi tính: https://youtu.be/tfkv26vsFcI
Bài toán về nhiều hơn: https://youtu.be/d2t7E5zGOg
Tính chu vi tam giác: https://youtu.be/heSihu86zFs
Tính chu vi chữ nhật: https://youtu.be/heSihu86zFs
Giản Toán Lời Văn: https://youtu.be/5cWNxrCIsj8
Luyện đề:
Đề toán lớp 2 || đề số 1: https://youtu.be/4FpKYENCwA8
Đề toán lớp 2 || đề số 2: https://youtu.be/Gtx2dhO4WM
LINK DOWNLOAD ĐỀ TOÁN:
đề số 1:https://bit.ly/2UMAY9X
đề số 2:https://bit.ly/2UMAY9X
đề số 3:https://bit.ly/2UsojtT
đề số 4:https://bit.ly/2Uy4fXf
đề số 5:https://bit.ly/2wOBEDS
………………………………………………………………………………………………………….
Môn tiếng việt
Luyện từ và câu:
kiểu câu Ai thế nào?: https://youtu.be/bxcMZswfp04
Kiểu câu Ai làm gì?: https://youtu.be/fzvsuqIwWf8
kiểu câu ai là gì ?: https://youtu.be/iAHM18px5s
………………………………………………………………………………………………………….
Mọi quan niệm đóng góp hay khúc mắc quý vị vui lòng để lại cmt phía dưới video
Ủng hộ kênh bằng cách nhấn ĐĂNG KÝ và chia sẻ hoặc chuyển tiền bank theo số tk: MBbank: 7550105294005
VietcomBank: 0301002896246
CHỦ TÀI KHOẢN: TRAN HOANG ANH
cảm ơn các bạn.
© Bản quyền thuộc về Huệ Anh ☞ Do not Reup
………………………………………………………………………………………………………….
tieuhocdongxuyen toanlop2 baitoanvenhieuhon ởnhà và học cùngtôi
ToáncôHuệ tiếngviệtcôhuệ

#02 || Ôn tập toán nâng cao || Toán khó lớp 2 || Toán cô Huệ

[Thầy Nguyễn Bá Cư] [Toán 2] Chỉ dẫn chữa đề toán nâng cao lớp 2 [đề số 2]


Chữa đề nâng cao Toán lớp 2 Đề số 2

[Thầy Nguyễn Bá Cư] [Toán 2] Hướng dẫn chữa đề toán nâng cao lớp 2 [đề số 2]

(*2*)

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waystips/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. bài tập nâng cao lớp 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments